Teologická konferencia 2019 v Poprade

Teologická konferencia 2019 v Poprade

Médiá sú všade okolo nás a preto si myslíme, že by sme ich mali využívať v prospech šírenia zvesti evanjelia. Touto výzvou sa zaoberalo približne 100 evanjelických farárov na tradičnej teologickej konferencii tentokrát v Poprade. 

V programe sme sa snažili predstaviť projekty, ktoré dnes v našej cirkvi využívame a zároveň také, ktorými by sme sa mohli inšpirovať. Odborne sme sa pozreli na to, čo médiá sú a ako nás ovplyvňujú. Zároveň sme prijali podnety od bratov a sestier farárov, ktorí už stránky na sociálnych sieťach spravujú. Všetci sme sa zhodli, že chceme posúvať našu evanjelickú cirkev aj v tejto oblasti.

Na trojdňovom podujatí sa svojimi skúsenosťami podelili aj hostia z Nemecka a z Českej republiky. Prednášajúci: Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV, Miloslav Gdovin- dramaturg RTVS, Imrich Gazda- redaktor postoj.sk, Emília Mihočová-Kmecová- redaktorka Evanjelický posol spod Tatier, Slavomír Slávik- riaditeľ Evanjelizačné stredisko, Jiří Hofman- poverený komunikáciou v Česko-bratskej cirkvi evanjelickej a Tomáš Samiec- mediálny koordinátor Sliezskej cirkvi evanjelickej. Hlavným hosťom bol  prof. Dr. Hans Jürgen Luibl, profesor pre kresťanskú publicistiku z Univerzity v Erlangene. 

Profesor Luibl vo svojej prednáške: „Od Písma Svätého po Youtube“ vysvetlil, že je dobré, keď evanjelium preniká do komunikácie sveta a teda do sveta médií. Profesor označil už reformáciu ako mediálnu revolúciu. Spojená bola s kníhtlačou a hoci reformátori ju nevynašli, boli tými, ktorí spoznali a využili jej potenciál. Upozornil, že z digitálnych technológií nesmieme robiť mocného boha, modlu. Mali by sme sa ako používatelia sietí pridŕžať pravidiel a pracovať na tom, aby sa tieto dodržiavali. Podobne ako v prípade 10 Božích prikázaní. Našou prirodzenou úlohou je priniesť do sveta médií Lásku a byť tam, kde ľudia hľadajú pomoc, alebo jednoducho poskytnúť možnosť vzájomného zdieľania sa. Od výchovných otázok až k tým etickým. Nikdy nie ako alternatívu k duchovnej starostlivosti, len ako doplnok. Prepojiť dva svety, ktoré sa nám dnes možno zdajú nespojiteľné.


Galéria k článku

Jana Nunvářová