Televízny prenos služieb Božích z Nitry

Televízny prenos služieb Božích z Nitry

Na 1. sviatok vianočný odvysiela Slovenská televízia priamy prenos služieb Božích z evanjelického kostola Svätého Ducha v Nitre.
Začiatok prenosu: 10.00
Kazateľ: generálny biskup ECAV Ivan Eľko
Liturg: zborový farár Ivan Boženík
Na organe hrá: Dušan Kovarčík
Piesne: č. 52, 34, 47, 53 a 595
Vystúpi aj Nitriansky evanjelický spevokol a báseň Martina Rázusa – Vianočná na úvod zarecituje presbyter Rastislav Vacho.

Budúci rok, počas svätodušných sviatkov – ak Pán Boh dá – oslávime v Nitre 20. výročie posvätenia nášho moderného kostola Svätého Ducha. Ide o neprehliadnuteľné dielo dvojice známych architektov – Juraja Polyáka a Ľubomíra Závodného. Z vtáčej perspektívy má tvar otvorenej náruče. Veľmi symbolické a pre nás úžasne inšpirujúce. Otvoriť sa okolitému svetu v čase, keď sa ten kresťanskú spiritualitu snaží čoraz viac prehliadať. Vítať ľudí, byť k nim tolerantný, prirodzenou formou im podať dobrú zvesť – evanjelium a snažiť sa slúžiť im najkrajšou formou Kristovej lásky – diakoniou. Tak chápeme v nitrianskom zbore naše poslanie, víziu našej služby. Teší nás, že s Božou pomocou sa nám toto ušľachtilé poslanie darí napĺňať.
Napriek postupnému poklesu počtu obyvateľov v Nitre náš cirkevný zbor rastie. K 31. decembru 2018 sme v databáze evidovali 1 424 cirkevníkov. Priemerná návštevnosť nedeľných služieb Božích sa pohybuje okolo 200. Percento účasti na nich je lepšie než slovenský priemer, čo je v podmienkach väčších mestských zborov skôr výnimkou. Pritom v Nitre platí, že služby Božie nie sú zďaleka jedinou príležitosťou stretávania sa pri Božom Slove a vzájomnom zdieľaní a povzbudzovaní. Navštevované sú i spoločenstvá: od Klubíka– určeného pre mamičky s najmenšími deťmi, cez detskú besiedku, mládež, vysokoškolskú mládež, mladé mamičky, stretnutia rodín, spoločenstvo mužov, žien, stretnutia najstarších členov zboru či pravidelné nácviky Nitrianskeho evanjelického spevokolu. Zborovým farárom v Nitre je od augusta tohto roku Ivan Boženík.
Čím je náš zbor špecifický? Určite snahou kráčať s dobou. Komunikujeme cez pravidelne aktualizovanú webovú stránku ecavnr.sk – ak chcete o nás vedieť viac, navštevujte ju. Misiu robíme aj cez Facebook, často vystupujeme v médiách (kresťanských i sekulárnych). Vydávame zborový časopis Otvorená náruč s moderným obsahom a dizajnom (staršie vydania nájdete na www.ecavnr.sk). Naša snaha o moderné spôsoby komunikácie je akýmsi samozrejmým odrazom nadčasovej architektúry nášho chrámu. Ak máme povedať, čo nás v cirkevnom zbore asi najviac teší, tak je to seniormi veľmi pochvaľovaná opatrovateľská služba Evanjelickej zborovej diakonie.
Teší nás, že na 1. sviatok vianočný bude z nášho kostola odvysielaný priamy televízny prenos Služieb Božích.

Galéria k článku

Ján Huba