Televízny prenos Služieb Božích z Kokavy nad Rimavicou- 13.11.2022

Televízny prenos Služieb Božích z Kokavy nad Rimavicou- 13.11.2022

:2 Prenos Služieb Božích 10.00 – 11.30 z evanjelického kostola v Kokave nad Rimavicou 

Pri 100. výročí narodenia prvej ordinovanej evanjelickej farárky Dariny Bancíkovej

Kazateľ: Mária Hroboňová
Kantor: Janko Siroma
Piesne: 373, 459, 202, 467, 355