Svoje talenty ponúkli cirkvi

Svoje talenty ponúkli cirkvi BORIS MIŠINA

V utorok 25.02.2020 sa na Generálnom biskupskom úrade stretol generálny biskup Ivan Eľko s prof. Ing. arch. Jankou Krivošovou, PhD. a Ing. Pavlom Ursínym. Janka Krivošová je známou pedagogičkou, historičkou umenia, maliarkou a výtvarníčkou. Okrem iného je autorkou série jedinečných obrazov Vyšívaná história o Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Toto jej dielo vzniklo za pomoci a ochoty mnohých našich žien, ktorých výšivkársku prácu, za odborného dohľadu sestry profesorky, koordinovalo Spoločenstvo evanjelických žien. Pavel Ursíny je fotografom a autorom videonahrávok a tvorcom interaktívnych elektronických dokumentov z výstav, z umeleckých diel i z prírodných a mestských scenérií (pavel.ursiny.sk).

Keďže obaja spojili svoje schopnosti a sily, vznikol úžasný elektronický dokument: V ňom je Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nie len zdokumentovaná, ale aj doplnená o text s historickými faktami o miestach, udalostiach a osobnostiach reformačného pohybu na Slovensku za 500 rokov existencie. Je to vynikajúce dielo, ktoré človeka povznáša esteticky, ale zároveň je aj bohatým zdrojom historických faktov a zaujímavostí z našej cirkevnej histórie. 

Brat biskup autorom Janke Krivošovej a Pavlovi Ursínymu za túto viacročnú prácu úprimne poďakoval. Autori toto dielo chcú totiž sprístupniť verejnosti na stránke ecav.sk. Stane sa tak čoskoro.

Sme vďační za všetkých, ktorí svoje vedomosti, schopnosti a obdarovania vedia ponúknuť Pánu Bohu a cirkvi na všeobecný prospech. Dnes ďakujeme konkrétne prof. Janke Krivošovej a Ing. Pavlovi Ursínymu za ich talenty, ktoré rozhodne nezakopali. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.