Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

Tretia novembrová nedeľa je celosvetovo venovaná pamiatke obetí dopravných nehôd. Úrad ekumenickej pastoračnej služby pripravuje každoročne pietnu spomienku na obete dopravných nehôd. Tento rok sa po dvojročnej pauze uskutoční dňa 20.11.2022 v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši. 

Chceme pozvať aj Vás, aby ste v rámci služieb Božích venovali pozornosť tejto téme a v rámci modlitieb zahrnuli do nich aj rodiny dotknuté smrťou svojich blízkych, či tých, ktorí trpia po dopravnej nehode trvalými následkami na zdraví. 

V spolupráci s Odborom dopravy prezídia Policajného zboru sme pripravili krátku štatistiku dopravnej nehodovosti na Slovensku v rámci prvých 10. mesiacov tohto roka. Prosíme aj o priblíženie niekoľkých údajov tejto štatistiky s cieľom apelovať na rozvahu a obozretnosť na cestách. 

Denne na cestách na celom svete zomrie približne 4-tisíc ľudí, desaťtisíce ďalších si po celý ďalší život nesú neraz ťažké následky s trvalým poškodením zdravia. Každý rok zomrie na cestách 1 milión 250 tisíc ľudí a vyše 50 miliónov osôb ostáva zranených, konštatuje Svetová zdravotnícka organizácia v spojitosti so Svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd, ktorý pripadá na tretiu nedeľu v novembri. 

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) na 38. plenárnom zasadnutí 26. októbra 2005 vyzvalo v rezolúcii 60/5 členské štáty OSN a celé medzinárodné spoločenstvo, aby si každoročne tretiu novembrovú nedeľu pripomínalo Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd. VZ OSN, znepokojené sústavným nárastom počtu obetí dopravných nehôd najmä vo vyspelých krajinách, zároveň vyzvalo štáty sveta, aby uplatňovali odporúčania na prevenciu pred následkami nehôd. Odporúčania vypracovali odborníci WHO a Svetovej banky a sú medzi nimi aj také, ktoré sa zameriavajú na hlavné rizikové faktory v cestnej premávke: nepoužívanie bezpečnostných pásov, neusadenie a nepripútanie dieťaťa v bezpečnostnej sedačke, nepoužívanie prilby počas jazdy na motorke, riadenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných prostriedkov, neprimerané správanie sa na ceste, nadmerná rýchlosť ale aj absencia vhodnej dopravnej infraštruktúry. 

Dopravné nehody majú okrem značných negatívnych dopadov na ekonomické a sociálne podmienky každej krajiny a spoločnosti, negatívny dopad na rodiny ktoré sú postihnuté ľudskými tragédiami, bolesťou, smútkom, nečakaným šokom. 

Pri príležitosti Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd nechceme zabúdať ani na rodinných príslušníkov obetí a všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s dopravnými nehodami - príslušníkov polície, hasičského a záchranného zboru, pracovníkov rýchlej záchrannej služby, lekárov, zdravotné sestry, ošetrovateľov. Cieľom Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd je upozorniť aj na nezodpovedné správanie sa niektorých účastníkov cestnej premávky. 

Prvýkrát si pamiatku obetí dopravných nehôd pripomenuli v roku 1993 vo Veľkej Británii. Zapojením sa do zorganizovania pietnej spomienky aj uprostred Vášho spoločenstva sa stávate súčasťou celosvetového dňa, v ktorom si chceme z rozličných miest a chrámov pripomenúť obete dopravných, nehôd a v tichu modlitby prosiť za rodiny, ktoré boli dotknuté tragédiou, nešťastím, prosím o silu a pokoru a trpezlivosť pre tých, ktorí budú musieť znášať následky nehôd v podobe podlomeného a skrehnutého zdravia do konca svojho života. 

V neposlednom rade odkazom tohto dňa má byť zvýraznenie potreby prevencie a schopnosti vedieť prevziať zodpovednosť za porušovanie zákonov na cestách. Buďme vďační Polícii, keď ich vidíme že vykonávajú meranie rýchlosti, kontrolujú dodržiavanie dopravných predpisov, lebo aj takýmto spôsobom chránia tých ktorí sa na cestách správajú slušne a zodpovedne a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Uvedomme si, že to robia pre našu bezpečnosť. Buďme vďační hasičom za ich profesionalitu a zásahy ktorými zachraňujú ľudské životy ako aj za činnosť zdravotných záchranárov lekárov a zdravotníkov ktorí pomáhajú zmierňovať následky na zdraví po nehode. 

Hlavná pietna spomienka s vystúpením HUDBY MV SR a prečítaním listu od ministra vnútra SR bude 20.11.2022 v Liptovskom Mikuláši o 9.00 v Evanjelickom kostole.

Pietne spomienky budú viesť aj duchovní úradu EPS MV SR na vysunutých pracoviskách na týchto miestach:
20. 11. 2022 –  Vrbovce, 10.00 h. - Evanjelický kostol - pre oblasť Myjavy – mjr. Mgr. Júlia Štofanová
20. 11. 2022 –  Modra, 9.00 h. - slovenský Evanjelický kostol – kpt. Mgr. Milan Bartko
20. 11. 2022 –  Lučenec, 10.00h. - Evanjelický kostol –  mjr. Mgr. Alžbeta Lucskayová
20. 11  2022 –  Poprad, 9.00 h. - Evanjelický kostol – mjr. Mgr. Matúš Vongrej 
 
Evanjelická cirkvi a. v. na Slovensku sa stáva súčasťou svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd.
Nie sú nám ľahostajné osudy rodín ktoré stratili svojich najbližších, ani osudy tých ktorých zdravie je po dopravných nehodách podlomené.
 
Pripájame sa k modlitbám za zmiernenie bolesti pre tých, ktorí smútia a zároveň vyzývame na zodpovednosť a ohľaduplnosť v rámci cestnej premávky.

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd 2022.pdf