Študijné dni Trojpartnerstva v Neudietendorfe

Študijné dni Trojpartnerstva v Neudietendorfe JANA NUNVÁŘOVÁ

V nemeckom Neudietendorfe sa v dňoch 3.-6. marca 2020 konali študijné dni Trojpartnerstva. Téme "Cirkev a nové médiá" sa venovali zástupcovia z našej ECAV, Evanjelickej cirkvi v Strednom Nemecku (EKM) a tiež Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku (ELK-WUE).  

Prvý- utorkový večer bol v znamení predstavovania a spoznávania sa. Na stretnutí sa zúčastnilo približne 30 zástupcov jednotlivých oblastí. Aj keď hlavnou témou boli sociálne médiá, okrem zástupcov cirkví z tejto oblasti sa na Študijných dňoch stretli aj predstavitelia mládeží, diakonie a tiež spoločenstiev žien. Delegáciu zo Slovenska viedli traja všetci biskupi.
Prvú rannú pobožnosť v Nemecku viedla regionálna biskupka Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku Friederike Spengler. Vo svojom príhovore sa venovala téme pokušenia, s ktorým bojujeme všetci. Pripomenula, že aj Ježiš bol pokúšaný a odolal. Program pokračoval prednáškou doktora Kopjara, v ktorej predstavil päťročné pôsobenie EKM v oblasti sociálnych médií. Vo svojom príspevku predstavil rôzne kampane, ktoré pripravujú pre rôzne skupiny ľudí. Pre deti to bola napríklad kampaň o fotení bábkovej postavičky Martina Luthera na cestách. Pripomenul aj dôležitý prvok- zábavu. Snažia sa mladých ľudí osloviť a motivovať k aktivitám aj prostredníctvo hier a zábavných statusov na sociálnych sieťach. Hlavnou myšlienkou pôsobenie EKM na sociálnych sieťach zostáva zvestovanie evanjelia a informovanie o aktivitách, ktoré pripravujú pre svojich veriacich, aj pre širokú verejnosť.
Ďalšou prednášajúcou bola tlačová tajomníčka Jana Nunvářová, ktorá informovala nemeckých partnerov o pôsobení ECAV na Slovensku vo svete sociálnych médií za posledných 10 mesiacov. ECAV je aktuálne aktívna na svojej novej webovej stránke, na ktorej sa stále pracuje, takisto na Facebooku, Instargame a YouTube, všetko pod jednotnou hlavičkou: ECAV s vami. Aktuálnymi výzvami je príprava podcastov a tiež budovanie spolupráce s administrátormi zborových a seniorátnych FB stránok, snaha o prepojenie šéfredaktorov zborových časopisov a tiež hľadanie dobrovoľníkov v mediálnej oblasti.
V popoludňajšom programe predstavili účastníkom projekt Online cirkvi, ktorý vznikol v EKM. https://onlinekirche.ekmd.de/ Je to nová forma evanjelizácie, ktorá sa v Nemecku za posledné dva roky osvedčila. Na stránke sú k dispozícii kázne, pripravované raz za dva mesiace, tiež modlitebná stena a aj možnosť komunikácie s farárom. Zodpovedným správcom je Ramón Seliger farár v Seelsorger, ktorý sa online cirkvi venuje na polovičný úväzok. Vo svojom príspevku zdôraznil, že sa snaží nasmerovať "svojich" veriacich do najbližšieho cirkevného zboru v ich okolí, kde by zažili pravé spoločenstvo tvárou v tvár ostatným veriacim.
V stredu podvečer sa zástupcovia cirkví navzájom informovali o aktuálnych projektoch. Generálny biskup ECAV Ivan Eľko spomenul nový zákon financovania cirkví, predstavil Víziu na 5 prstov a najmä vyzdvihol atmosféru dôvery, spolupráce a kultivovania vzťahov v evanjelickej verejnosti na Slovensku.
Aktivity Spoločenstva evanjelických žien prezentovala jeho predsedníčka sestra Eva Oslíková, novinky zo Spoločenstva evanjelickej mládeže priniesli bratia Jozef Šimek a Miroslav Mudrák a o evanjelickej diakonii na Slovensku informovala sestra Daniela Balonová. Tajomník pre vzdelávanie VD brat Samuel Miško predstavil nemeckým partnerom projekt diakonického domova dôchodcov ELIM, ktorý je prioritným projektom v oblasti sociálnych služieb vo Východnom dištrikte.
Rannú pobožnosť vo štvrtok pripravila sestra farárka z Modry Eva Oslíková. V kázni sa zamerala na text z Evanjelia podľa Matúša, 16. tej kapitoly. Prítomných povzbudila, aby najmä v pôstnom období vnímali Ježiša Krista ako Božieho Syna, ktorý sa obetoval za každého jedného z nás osobitne.
Ďalšia prednáška bola zameraná na počítačové hry a náboženské vzdelávanie. Jan Grooten z Evanjelickej akadémie v Thüringene a o kresťanských influenceroch rozprával Dr. Nico Friederich z Württembergu.
Štvrtkové popoludnie strávili účastníci školenia na exkurzii v Erfurte. Je to mesto, kde študoval Martin Luther a kde bol zároveň v augustiniánskom kláštore vysvätený za kňaza. Zaujímavosťou bolo, že keď pri svojej vysviacke ležal pred oltárom na mieste, kde je pochovaný augustinián Johannes Zacharias, ktorý sa postaral o odsúdenie Jána Husa. V miestnom kláštornom kostole obdivovali aj vytrážne okná, ktorých výplň inšpirovala Martina Luthera na vytvorenie známej Lutherovej ruže.
Po návrate s Erfurtu si účastníci študijných dní vypočuli poslednú prednášku brata farára z CZ ECAV Žilina, Mariána Kaňucha. Vo svojej prednáške na tému: Internet/Médiá v službe evanjelia sa zameral na pripomenutie teologického mandátu pre zvestovanie evanjelia všetkým ľuďom a na každom mieste na základe Sk 1,8. Z biblického textu zdôraznil tri odkazy a to, že (1) Duch Boží dáva život a kreativitu; (2) naša úloha v médiách je primárne byť svedkom evanjelia a (3) dostali sme mandát priniesť evanjelium všetkým ľuďom na každom mieste, Internet nevynímajúc. Potom predstavil ako on osobne a tiež ako ich cirkevný zbor využíva internet a sociálne siete pri svojej službe. V závere pripomenul, že pri využívaní internetu a nových médií nesmieme zabúdať na dve veci (1) osobný kontakt s ľuďmi (2J 1,12) a na digitálne ticho, tzv. offline (1 Kráľ 19,12-13), kedy môžeme začuť Boží hlas do našich životov.
Piatkové dopoludnie bolo o plánovaní ďalšieho stretnutia a tiež o vzájomnej výmene pozvánok na pripravované podujatia jednotlivých cirkví. V rámci celých študijných dní zaznelo veľmi veľa dobrých podnetov na ešte lepšiu spoluprácu medzi partnerskými cirkvami. Trojpartnerstvo je o porozumení, zdieľaní sa a tiež o podpore. Vďaka Bohu za medzinárodné priateľstvá.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.