Stretnutie so zástupcami LECAV

Stretnutie so zástupcami LECAV

V úvode 48. pracovného týždňa prijal generálny biskup Ivan Eľko návštevu zo Sliezska. Pondelkové dopoludnie strávil spolu s riaditeľom Generálneho biskupského úradu Igorom Bartho v rozhovore s hosťami: biskupom Luterskej evanjelickej cirkvi a. v. v Českej Republike Věslavom Szpakom, bratom farárom v Třinci Ladislavom Devečkom a kurátorom Ivanom Sližom z Bystřice. Snahou bolo inšpirovať sa navzájom a posunúť vzťahy hlbšie, napríklad aj v konkrétnej spolupráci.

Luterská evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike (LECAV) je luteránskou cirkvou v ČR pôsobiacou v Tešínskom, v Moravsko-sliezskom kraji a v hlavnom meste Prahe. Vznikla v roku 1995 odštiepením od Slezskej cirkvi evanjelickej augsburského vyznania (SCEAV). Aktuálne majú cca. 5000 členov.

Na stretnutí hovorili o náročnej situácii evanjelických cirkví na Sliezsku. Zároveň pripomenuli nedeľné Bohoslužby pokánia v Bystřici (24.11.2019), kde si vzájomne vyznali svoje zlyhania, prosili o odpustenie a vyjadrili túžbu k hlbšej komunikácii a spolupráci v budúcnosti.

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku chce vyjadriť v osobe generálneho biskupa Ivana Eľka podporu obom partnerom a bratom vo viere- SCEAV aj LECAV. Brat generálny biskup víta priateľstvo a ponúknutú spoluprácu a v modlitbe prosil Pána Boha o požehnanie a pomoc vo všetkých situáciách. Na stretnutí zaznel aj prísľub vzájomne sa informovať o dianí a byť partnermi.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.