Stretnutie s primátorom Vallom

Stretnutie s primátorom Vallom


Vo veľmi priateľskej a srdečnej atmosfére sa v stredu, 18. januára 2023 v Primaciálnom paláci v Bratislave uskutočnilo na pozvanie primátora mesta Bratislava, Matúša Valla novoročné stretnutie so zástupcami cirkví. Medzi pozvanými bol brat generálny biskup ECAV a predseda Ekumenickej rady cirkví Ivan Eľko, Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a Baruch Myers, bratislavský rabín.

Primátor Vallo na úvod hovoril o tom, ako veľmi mu záleží, aby Bratislavu budovali jednotlivé komunity. Práve komunitný život považuje za základný element pri budovaní mesta. On sa o to vždy snažil a tak chce pokračovať aj naďalej. Jednotlivé komunity, s akýmkoľvek spoločenským pozadím, sa snažil vždy podporovať a rád by podporoval aj činnosť cirkví.

Cirkevní predstavitelia na krátko zhrnuli to, čo cirkvi robia a aké aktivity na území mesta Bratislava realizujú. Spomenuli, že bohoslužobný život cirkví predstavuje iba malé percento v porovnaní so sociálnymi aktivitami od detí až po seniorov, ktoré vykonávajú pre dobro spoločnosti.

Brat biskup Eľko pripomenul aj bratislavských evanjelikov z minulosti, ktorí sa zaslúžili o budovanie mestského života a tváre dnešnej Bratislavy. Spomenul mená dvoch bratov Tvarožkovcov - architekta Juraja a bankára Tomáša. Práve Juraj Tvarožek je autorom troch významných budov v Bratislave - dnešnej Slovenskej sporiteľne, Ministerstva zahraničných vecí a kaviarne – kina Metropol. Títo dvaja slovenskí demokrati, evanjelici a mimoriadne tvoriví ľudia prispeli k budovaniu tváre Bratislavy.

Primátor spomenul svoju víziu – vytvoriť pracovný tím resp. kontaktný orgán, ktorého úlohou by bolo zmierňovanie napätia, čelenie nenávistným prejavom, alebo reakcie na rizikové situácie. Zaznela otázka, či by cirkvi chceli byť súčasťou takýchto grémií. Spoločne usúdili, že dôležitejšie je, aby každý vo svojej komunite zdôrazňoval potrebu mieru, pokoja a porozumenia.

Diskusia pokračovala na tému obojstranných útokov zo strany konzervatívcov aj liberálov na internete, ale aj vo verejnom priestore. Expresívne vyjadrenia, zosmiešňovanie a urážanie sa stali súčasťou našej spoločnosti. Účastníci stretnutia v Primaciálnom paláci sa zhodli na tom, že je to všeobecný a zásadný problém a že je potrebné na oboch stranách vyzývať k zmiereniu, upustiť od tendencie obhajovať seba a urážať druhých. Toto by mohla byť cesta k budovaniu väčšieho pokoja aj v našom hlavnom meste.