Stretnutie pri hrobe Andreja Hajduka

Stretnutie pri hrobe Andreja Hajduka

V Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku  Zvolen sme si v nedeľu 18.8.2019 na službách Božích pripomenuli nedožité 90. narodeniny bývalého zvolenského farára a biskupského tajomníka ZD ECAV vo Zvolene doc. ThDr. Andreja Hajduka.  V kázni slova Božieho ho spomenula sestra farárka Lívia Mojzsisová, sestra Soňa  Slivková predniesla jeho báseň a spievali sme dve piesne z Evanjelického spevníka, ktorých autorom je práve brat Andrej Hajduk.

Popoludní sme sa stretli niekoľkí členovia cirkevného zboru na cintoríne v Sliači, kde sme položili kyticu na jeho hrob.  Sestra farárka Lívia Mojzsisováuviedla toto stretnutie a pomodlila sa, sestra poddozorkyňa Eleonóra Kostorová prečítala krátky životopis br. Hajduka a jeho pôsobenie v CZ Zvolen, zaspievali sme piesne z Evanjelického spevníka. Naše stretnutie obohatila sestra Soňa Slivková úryvkami z básní brata Andreja Hajduka a spomínali sme. Naše spomienky na brata farára boli rôznorodé podľa toho ako sme sa s ním stretávali, spolupracovali, či priatelili sa. Ďakujeme Pánu Bohu za toto milé a príjemné popoludnie.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.