Stretnutie o budúcnosti stacionára v Trnave

Stretnutie o budúcnosti stacionára v Trnave

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave (SED TT), bolo založené v roku 2000 a jeho zriaďovateľom je Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku. Jeho súčasťou je aj Denný stacionár SED TT pre 12 mladých ľudí so zdravotným postihnutím, v niektorých prípadoch kombinovaným.

Po zmene zákona o sociálnych službách denný stacionár v Trnave nespĺňal jedno z jeho kritérií, požadovanú plochu zariadenia. Správna rada SED TT žiaľ rozhodla, že jej denný stacionár má skončiť svoju činnosť k 1.8.2020, čo Ústredie Evanjelickej diakonie (tiež žiaľ) akceptovalo. Nespokojní rodičia klientov, ktorých toto riešenie prekvapilo, sa obrátili so sťažnosťou na Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý udeľuje registrácie pre tento typ sociálnych zariadení. Už po prvom stretnutí zástupcov diakonie, rodičov a trnavského župana sa rozhodlo, že stacionár bude zatiaľ fungovať do konca roka. TTSK zároveň ponúkol rodinám a klientom možnosť využiť služby svojho Centra sociálnych služieb  v Galante.

Následne generálny biskup ECAV Ivan Eľko pozval 26.5. všetkých zainteresovaných – zástupcov Ústredia Evanjelickej Diakonie, SED Trnava, rodičov, zamestnankýň stacionára, členov správnej rady SED TT a zástupcov Cirkevného zboru ECAV Trnava, aby spoločne hľadali cestu k zachovaniu Denného stacionára SED TT. Pripomenul, že pri riešení podobných situácií treba mať na pamäti predovšetkým záujmy klientov stacionára, lebo to je poslaním Evanjelickej diakonie a jej stredísk.

Rodičia spoločne s architektom ponúkli možnosti, ako súčasné priestory upraviť tak, aby boli splnené podmienky zákona pre rozlohu tohto typu zariadenia. Vznikla komisia, ktorá bude koordinovať jednotlivé subjekty k zabezpečeniu chodu zariadenia.

Vo štvrtok 28. mája sa generálny biskup ECAV stretol aj so županom TTSK Jozefom Viskupičom. Vyjadril svoju podporu zariadeniu denného stacionára SED TT a spoločne prediskutovali možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy, aby bolo aj naďalej dobre postarané o klientov denného stacionára. Zároveň poďakoval pánovi županovi za záujem o pokračovanie činnosti denného stacionára. Pán župan očakáva skoré podanie žiadosti a náležitých príloh od SED TT na obnovenie registrácie zariadenia, s prísľubom, že zo strany TTSK jej bude bez prieťahov vyhovené.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.