Stretnutie najvyšších predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a Českobratskej cirkvi evanjelickej v Prahe

Stretnutie najvyšších predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a Českobratskej cirkvi evanjelickej v Prahe

Najvyšší predstavitelia Evanjelickej cirkvi na Slovensku (ECAV) a Českobratskej cirkvi evanjelickej (ČCE) sa v dňoch 17. a 18. februára 2020 stretli v Husovom dome v Prahe.  

Za ČCE sa stretnutia zúčastnili Daniel Ženatý (synodný senior), Vladimír Zikmund (synodný kurátor), Pavel Pokorný (1. námestník synodného seniora), Jiří Schneider (1. namestník synodného kurátora), Ondřej Titěra (2. námestník synodného seniora), Eva Zadražilová (2. námestníčka synodného kurátora), Jaromír Plíšek (vedúci tajomník Ústredia cirkevnej kancelárie) a Daniela Hamrová (z ekumenického oddelenia ÚCK).
Na úvod stretnutia synodný senior Daniel Ženatý a generálny biskup evanjelickej cirkvi Ivan Eľko priblížili spoločenskú, politickú a cirkevnú situáciu vo svojej krajine. Následne na to každá cirkev predstavila svoju víziu pre najbližších niekoľko rokov. Generálny biskup Ivan Eľko predstavil „Víziu na 5 prstov s podtitulom S Kristom a spolu“, v ktorej priblížil 5 dôrazov na najbližších 5 rokov: Ako komunikovať evanjelium ľuďom žijúcim vo vnútri a tiež mimo cirkvi. Ďalej upriamil pozornosť na službu, pretože slúžiť znamená považovať druhých za svojich partnerov a komunikovať im, že sme tu pre nich, nastaviť férovú atmosféru v cirkvi, nastaviť jasné pravidlá v cirkvi a povzbudiť k darcovstvu v cirkvi.
Strategický plán ČCE do roku 2030 predstavil Vladimír Zikmund. Medzi hlavné priority plánu patria živý a otvorený zbor, zbožnosť ako starostlivosť o svoju vieru, zrozumiteľnosť a misijná otvorenosť, kľúčoví ľudia, prechod na samofinancovanie, diakonia a Evanjelická akadémia a napokon efektívne riadenie a hospodárenie. Celý strategický plán ČCE do roku 2030 si môžete pozrieť TU.
Druhý deň rezonovala na stretnutí téma financovania cirkví. ČCE je, obrazne povedané, o krok vpredu v otázke samofinancovania. Vo svojom referáte uviedli a podrobnejšie rozviedli odkiaľ pochádzajú príjmy do cirkvi. Jedna tretina je z príspevkov a darov členov cirkvi, druhá tretina z vlastného hospodárenia a tretia tretina z majetkového vysporiadania so štátom. V súčasnosti prebieha v ČCE kampaň 5% a hlavu hore. Jej cieľom je povzbudiť ľudí, aby piatimi percentami zo svojich príjmov podporovali cirkev. Rozdiel oproti ostatným kampaniam je v tom, že nepoukazuje na druhých, čo majú robiť, ale kampaň vedie k zodpovednosti za samého seba.
Plány vedúce k samofinancovaniu ECAV predstavil generálny dozorca Ján Brozman. Zdôraznil naliehavú potrebu štedrejšieho darcovstva a cirkevných príspevkov od evanjelickej verejnosti na Slovensku.
Posledná časť sa niesla v priblížení misijných projektov a výziev. Bolo zaujímavé počúvať, ako napríklad českí farári vykonávajú civilné svadby a používajú ich ako evanjelizačný prostriedok.
Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére a účastníci ho zhodnotili ako veľmi obohacujúce a konštruktívne.
Na záver stretnutia sa synodný senior Ženatý pomodlil týmito slovami: "Pane Ježiši Kriste, Tebe patríme, Tebe veríme, Teba nasledujeme, Tebou sa inšpirujeme, v moci Tvojho Slova a prítomnosti žijeme a hľadáme. Prosíme, zostávaj s nami. Dávaj nám dobrú vieru, že ty si tá cesta, pravda aj život. V Tebe a v nikom inom máme nádej. Žehnaj svojej cirkvi, aj tým čiastkam, ktoré tvoria naše cirkvi. Žehnaj zborom, ľuďom, ktorí v nich pracujú a otváraj ich tieto zbory aj pre hľadajúcich. Prosíme o Tvoju múdrosť a požehnanie pre vedenie našej sesterskej cirkvi. Aby dokázali hľadať nádej a pokoj, Prosíme aj za tých vo svete, ktorým sa vedie zle a nevedia, ako prežijú ďalšie hodiny alebo dni. Zostávaj Pane s nami. Amen."

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.