Stretnutie evanjelických rodín Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

Stretnutie evanjelických rodín Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

Dňa 29. septembra 2019 sa uskutočnilo stretnutie rodín Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. V niektorých cirkevných zboroch nášho seniorátu sa už niekoľko rokov stretávajú hlavne mladé rodiny na tzv. rodinných spoločenstvách. Sú to veľmi milé a požehnané akcie, kde sa spoločne rozprávame o tom, ako žijeme v manželstvách, rodinách. Snažíme sa hľadať v Božom slove vedenie pre náš život a delíme sa so svojimi radosťami a starosťami. V poslednom období sme túžili, aby sa tieto rodiny stretli aj na pôde seniorátu.

Stalo sa tak 29. septembra v Leviciach, kde sme zorganizovali prvýkrát seniorátne stretnutie evanjelických rodín. Privítal nás domáci brat farár Martin Riecky. Prednáškou sa k nám prihovoril brat farár Michal Tekely z Dudiniec. Priblížil nám miesto Krista v našich rodinách prostredníctvom prehľadu s tým súvisiacich základných biblických tém. V diskusii prítomní hovorili o svojich zážitkoch v tejto oblasti. Brat Ľuboš Hasič z Hornej Seči si pre manželov pripravil biblický kvíz, v ktorom si mali manželia odpovedať na základné otázky z pohľadu na ich manželstvo. Zaujímavé, miestami až zábavné bolo potom zisťovať, či sa v odpovediach zhodli.
O deti, ktoré prišli na toto stretnutie, bolo postarané na detskej besiedke, ktorá paralelne prebiehala s týmto stretnutím.
Prežili sme tu veľmi pekné chvíle, spoznali sme sa s novými ľuďmi. Chceme ďalej v takýchto stretnutiach pokračovať vo svojich cirkevných zboroch aj na pôde nášho Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.


Galéria k článku

Martin Riecky
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.