Štefánikovská spomienka

Štefánikovská spomienka

104 rokov uplynulo od tragickej smrti najväčšieho Slováka, košarišského rodáka, syna evanjelického farára generála Milana Rastislava Štefánika.

Ako každý rok sme si túto udalosť pripomenuli spomienkovými službami Božími, pietnym aktom pred rodným domom M. R. Štefánika ale aj fakľovým sprievodom smerujúcim na miesto posledného odpočinku nášho rodáka, na Bradlo, kde sa konala pietna spomienka a kladenie vencov.

Slovo Božie na službách Božích v košarišskom chráme Božom zvestoval generálny duchovný plk. Mgr. Vikto Sabo, PhD. na základe slov z listu apoštola Pavla Filipským 1, 29. Zamerali sme náš pohľad na našu ľudskú tragédiu, ktorú vidíme vo všetkom zlom, čo sa vo svete okolo nás deje. Motivovali sme sa heslom gen. M. R. Štefánika: ,,Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna."
Mysleli sme zvlášť na tú predrahú nebeskú vlasť, ktorú nám vydobil náš Spasiteľ Pán Ježiš Kristus, na ktorého sa vo veľkom svete spoliehal aj gen. Štefánik.

Služby Božie svojim sólo spevom obohatila Natália Ochodnická. Odborný pracovník Múzea SNM Múzea SNR Mgr. Pavol Trúsik predniesol báseň.  Nasledovali príhovori Ing. Oľgy Reptovej zo Spolku rodákov M. R. Štefánika a Ing. Pavla Šestáka z Nadácie M. R. Štefánika. Služby Božie hudobne doprevádzali Mária Kružicová - organistka a Ján Osuský - trúbka.

Služieb Božích sa zúčastnili nasledovní duchovní: plk. Mgr. Viktor Sabo, PhD. (generálny duchovný), plk. Mgr. Milan Petrula (riaditeľ Úradu Ekumenickej pastoračnej služby MVSR), mjr. Mgr. Júlia Štofanová (policajná duchovná), Mgr. Ivan Novomestský (CZ Krajné), Mgr. Branislav Balca (CZ Krajné), Mgr. Ján Velebír (CZ Myjava), Mgr. Ľubomír Batka st. (CZ Myjava), Mgr. Ján Sadloň (CZ Bukovec), Mgr. Ján Lichanec (CZ Brezová pod Bradlom), jerej Mgr. Marek Kundis z Pravoslávnej obce Brezová pod Bradlom a domáca sestra farárka Mgr. Vladimíra Balcová

Na Mohyle gen. Milana Rastislava Štefánika sa všetkým prítomným v mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku prihovoril plk. Mgr. Milan Petrula a zaznela aj spoločná modlitba za pokoj a mier vo svete.

Život je boj. To dobre vedel generál Štefánik. Vedel to aj apoštol Pavel, ktorý mladého Timotea do životného duchovného boja pozýval. Pozýva aj nás dnes do duchovného boja, ktorý je rovnako ťažký ako každá bitka na fronte. Bojujme teda dobrý boj viery, aby sme mohli s apoštolom Pavlom vyznať, že ten náš boj bol dobrý. Že sme ten boj hrali férovo a že sme v tom boji stáli na správnej strane, na strane nášho Spasiteľa Ježiša Krista, z ktorého milosti aj ľudský velikán Štefánik dobre bojoval ten pozemský životný boj.

Galéria k článku

CZ ECAV Košariské - Priepasné