Správna Stratégia

Správna Stratégia

Piatok 11.11.2022
J 1, 35-51

     Predstavme si, že žijeme v prvom storočí nášho letopočtu. Počuli sme kázať  Ježiša Nazaretského a jeho posolstvo nás natoľko zasiahlo, že chceme, aby ho počula aj naša rodina a priatelia. Čo urobíme?
     Pobežíme domov a budeme hodiny a hodiny vysvetľovať, čo Ježiš učí, a budeme sa snažiť zodpovedať našim blízkym všetky otázky ako len najlepšie vieme? Alebo ich zavedieme na miesto, kde Ježiš káže, aby si ho vypočuli na vlastné uši, tak ako to urobili Ondrej a Filip? Samozrejme , že sme zvolili druhú možnosť a zaviedli by sme priateľov a rodinu priamo k Pánovi Ježišovi, aby si ho mohli vypočuť osobne. Len čo by Ho totiž raz vypočuli, boli svedkami Jeho skutkov a zázrakov, nemali by sme už potom s ich presviedčaním žiadnu prácu.
     Samozrejme, nemôžeme pozvať našich blízkych k Ježišovi spôsobom, ako to urobili Ondrej a Filip (2000 rokov je 2000 rokov J). Napriek tomu ich metóda funguje aj dnes. Hlavne si uvedomme, že Ježišovi učeníci nepozývali iných ľudí k sebe, ale k ich Majstrovi. A nevymýšľali rôzne stratégie a spôsoby, ako pritiahnuť davy. Ich posolstvo bolo jednoduché, ale nanajvýš dôveryhodné. Nikoho nenechali na pochybách, že Ježiša poznajú osobne.
     Toto sú najdôležitejšie zásady úspešnej evanjelizáciu. Každá iná stratégia a taktika sa ľahko zmení na propagandu. Aj my môžeme dať šancu Pánovi Ježišovi, aby sa našich priateľov sám dotkol a presvedčil ich. Nechajme ich, nech si sami prečítajú príbeh o Ježišovi a potom sa s nimi rozprávajme o tom, čo vo vzťahu s Ním prežívame a ako nás osobne Pán Ježiš vedie a mení.
     Svedectvo nášho života nemusí byť dokonalé, ale môže byť len vtedy  silné, pôsobivé a presvedčivé, ak bude pravdivé a autentické. Poznáme my prví Pána Ježiša osobne? 

Čítajme s modlitbou: Ján 3, 1-21
 
Pieseň na povzbudenie:
https://www.youtube.com/watch?v=OSowLIoSXgQ