Športovo-biblický tábor v Lenke

Športovo-biblický tábor v Lenke


Čľapkanie sa v bazéne, stretávanie sa s kamošmi, či leňošenie pred počítačom alebo televíziou neodmysliteľne patria k letným prázdninám každého dieťaťa. Čo je však už v dnešnej dobe čím ďalej, tým menej bežné je športovanie a rôzne tvorivé aktivity. Nehovoriac o stretávaní sa v mene Božom, to už takmer úplne zmizlo z detských prázdninových rozvrhov. Nám, ako Cirkevnému zboru ECAV Tornaľa, sa podarilo spojiť všetky tieto časté a menej časté aktivity a deťom nielen z nášho zboru priniesť už jedenásty ročník denného športovo-biblického tábora, ktorý niesol názov „Viac ako víťazstvo“. Tábor sa uskutočnil v termíne 17. – 21.7.2023 v obci Lenka s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a vďaka snahe a úsiliu brata kantora Ondreja Hrušku z dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce, ktorý zodpovedal za jeho organizáciu a samotnú realizáciu. Naše poďakovanie patrí aj bratovi farárovi Marcelovi Ištvánovi, starostovi obce Lenka Mariánovi Habovčíkovi a vedúcim, medzi ktorých patrila aj mládež z nášho cirkevného zboru.
Päť táborových dní spájali nielen chvály spievané deťmi aj vedúcimi, ale aj myšlienka, od ktorej sa odvíjali biblické zamyslenia. Bola ňou cesta časom. Hlavní hrdinovia humorných scénok sa každý deň pomocou stroja času preniesli do iného obdobia, do minulosti, aj budúcnosti. Ich zážitky boli nielen vtipné pre deti, ale aj poučné a také, aby na ne priamo nadväzovalo biblické slovo, ktoré bolo srdcom celého tábora. Brat farár Marcel Ištván, skúsení vedúci, ale aj nováčikovia sa týmto spôsobom snažili deťom predať posolstvo o Bohu. Naučili ich ako Pán Boh stvoril svet a prečo uvalil potopu na Zem. Cez Gideona a jeho malú armádu deťom ukázali, že v Božích očiach nie je nič nemožné a príbeh o Jánovi Krstiteľovi ich utvrdil v tom, že nezáleží na tom, ako človek vyzerá, podstatné je, že je Božím človekom. Príbeh, ktorý však zarezonoval najviac bolo Ježišove ukrižovanie. Prostredníctvom neho vedúci deťom pripomenuli najväčšiu obetu, akú kedy svet videl a poukázali na jej dôležitosť.
Cesta časom sa netýkala len zamyslení. Deti si v tímov mali vymyslieť názov spojený s časom, vytvoriť vlastný stroj času a predstaviť ako funguje. Pre tento tím deti celý týždeň zbierali body v rôznych súťažiach so športovou, ale aj logickou tematikou.
Okrem súťažných aktivít si deti mohli zahrať klasické športy, ako futbal a ping-pong, ale aj skúsiť nové, ako je vodný futbal, Discgolf, či Spike ball. Bavili ich aj iné prevedenia starej známej naháňačky a vybíjanej, pri ktorých mali možnosť „spočítať to svojim vedúcim“. Pokiaľ boli unavené alebo nemali náladu na šport, mohli si deti niečo nakresliť, či vyrobiť. Každý si teda prišiel na svoje. 
Celý týždeň nám Pán Boh požehnal dobré počasie. Hoci sa niektoré dni zmrákalo, dážď vždy počkal, kým deti odídu, až potom spadol. Väčšina dní bola ale horúca, mohli sme si užívať slnečné lúče. Vo štvrtok sa nám podarilo ísť sa ochladiť na kúpalisko do Bretky, kde si to deti náramne užili. 
Veríme, že náš tábor deťom spríjemnil leto, a že naň budú mať také spomienky, o ktorých budú ešte dlho rozprávať. Dúfame, že miesto sedenia pred obrazovkou, prispel k stretnutiam starých a spoznaniu nových kamarátov. Ale hlavne veríme v to, že prostredníctvom nášho tábora deti lepšie spoznali nášho Pána, aká veľká je jeho moc a čo bol kvôli láske k ľuďom schopný obetovať. Nech slová, ktoré o Ňom počuli rezonujú v ich srdciach aj naďalej.

Galéria k článku

Dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce