Spomíname na vzácnych evanjelikov: Vladimír Jurkovič

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Vladimír Jurkovič

Dnes si pripomíname 155. výročie narodenia KŇAZA, OSVETOVÉHO PRACOVNÍKA a POLITIKA Vladimíra Jurkoviča. Narodil sa 12.10.1865 na Myjave a zomrel 14. apríla 1943 v Modre.

Listovaním v pomyselnom albume osobností, ktoré poznačili život v Modre nemožno obísť evanjelického farára Vladimíra Jurkoviča, ktorý bol bratom významného architekta Dušana Samuela Jurkoviča. Pochádzal z početnej rodiny Juraja a Emílie Jurkovičovcov z Brezovej. Starým otcom Vladimíra bol významný osvetový pracovník, Samuel Jurkovič a strýkom Miloslav Hurban. 

Vzdelanie detí bolo v Jurkovičovskej rodine prioritou, preto aj Vladimír dostal príležitosť študovať v Bratislave a Györi. Keď si mal voliť budúce povolanie rozhodol sa pre teológiu, ktorú ukončil na univerzite v Soproni a Erlangene. V roku 1897 prišiel mladý farár do Modry - Kráľovej. Vo farskom úrade slúžil takmer 40 rokov. Ako farár Kráľovú pozdvihol a vďaka osobným kontaktom pomohol realizovať viacero významných projektov. Jedným z nich bola aj výstavba novej školy, ktorej otvorenie a posviacka sa konala 13. septembra 1903. Jurkovičova škola na Kráľovej pretrvala až do 40. rokov 20. storočia.

Vladimír Jurkovič sa angažoval spolu s modranským farárom Samuelom Zochom aj v spoločenskom, kultúrnom a hospodárskom živote Modranov a Kráľovanov. Spoločne so Zochom navštevovali roľnícke zjazdy v Skalici a pomáhali zakladať potravinové družstvá. Veľké úsilie pre obnovu vinohradov vyvinuli obaja v čase napadnutia viníc fyloxérou. Priamo z "kancľu" kázali vinohradníkom ako majú vinohrady ošetrovať a zakladať nové vinice. Farári boli v Modre osobnosťami, ktoré sa tešili všeobecnej úcte a vážnosti. Z tohto dôvodu aj Jurkovič prijal členstvo v mestskom zastupiteľstve aj v župnom výbore v Bratislave. Regionálna politika napokon priviedla Vladimíra Jurkoviča do Slovenskej národnej strany, ktorá mala v tom čase pokrokové vedenie aj myšlienky. Ako jej člen sa po vzniku Československej republiky stal spoluzakladateľom pobočky Matice slovenskej v Modre.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.