Spomíname na vzácnych evanjelikov: Vavrinec Brewer

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Vavrinec Brewer

Pred 430. rokmi sa narodil KNÍHTLAČIAR A RICHTÁR Vavrinec Brewer. Narodil sa 10. augusta 1590 v Levoči a zomrel v roku 1664 tiež v Levoči.

Vavrinec Brewer (tiež Breuer) bol vyučený v dielni Daniela Schultza a v rokoch 1625-1664 pracoval ako samostatný tlačiar v Levoči. Brewerova tlačiareň sa postupom času stala centrom kníhtlače na celom území Uhorska. Tlačil spisy v latinčine, maďarčine a náboženskú literatúru v nemčine a v slovenčine. Tlačil nielen protestantské (napr. slovenský preklad M. katechizmu Martina Luthera od D. Pribiša), ale aj katolícke spisy (napr. Cantus catholici od B. Szölösyho). Nevyhýbal sa ani náučným spisom, príležitostnej literatúre, ako aj populárnym knižkám pre pospolitý ľud.
Skoro paralelne s bardejovským Jakubom Klössom ml. vydal Komenského najstaršiu tlač na Slovensku – Janua linguarum reserata aurea (Levoča 1644).

V jeho tlačiarni vyšiel v r. 1636 v biblickej češtine kancionál Juraja Tranovského (1. vydanie). Prvý slovenský tlačený evanjelický spevník Cithara sanctorum, ktorý mal veľký národno-uvedomovací význam. Na jeho začiatku bolo napísané: „Pisně Duchovní Staré i Nové, kterýchž Církev Křesťanská při Výročních Slavnostech a Památkách, jakož i ve všelikých potřebách svých obecných i obzvláštních s mnohým prospěchem užívá: K nímž přidáný jsou Písně Dr. M. Luthera všecky z německé řeči do naší slovanské přeložené. Od kněze Jiřika Tranovského, služebníka Páně při Církvi Svato-Mikulášské v Liptově. Vytištěné v Levoči 1636. Krem predmluvy a registríkov má 700 číslovaných strán.“

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.