Spomíname na vzácnych evanjelikov: Pavel Michal Kuzmán

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Pavel Michal Kuzmán

Dnes si pripomíname 185. výročie narodenia SPISOVATEĽA Pavla Michala Kuzmányho, ktorý sa narodil 3. júla 1835 v Banskej Bystrici.

V rokoch 1841 – 1845 navštevoval ľudovú školu a 1845 – 1849 gymnázium v Banskej Bystrici, v rokoch 1849 – 1852 bol na reálke vo Viedni. V rokoch 1852 – 1869 železničný úradník vo Viedni, 1869 – 1874 riaditeľ Živnostenskej banky v Prahe. 

Autor krátkych próz, reportáží a poviedok v Národných novinách, v ktorých obohatil druhú vlnu slov. realizmu o modernejšie výrazové prostriedky a netradičné spoločenské postoje s náznakmi kriticizmu voči martinskému konzervativizmu. 

V impresionisticky ladených žánrových obrázkoch z Banskej Bystrice predstavil život slovenského malomesta v 1. pol. 19. stor. V časopisoch uverejňoval preklady z franc. a angl. jazyka. Prvý riaditeľ Živnostenskej banky pro Čechy a Moravu v Prahe, ekonomicky napomáhal slovenskému národnému hnutiu, sprostredkúval i finančnú pomoc z Ruska pre Národné noviny, subvencoval vydávanie niektorých literárnych diel: 1868 Spevy Sama Chalupku, 1878 Spisy básnické Andreja Sládkoviča. Prispieval do Politiky a Slovenských pohľadov.

Zomrel 10. novembra 1900 v Prahe.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.