Spomíname na vzácnych evanjelikov: Július Dérer

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Július Dérer

Július Dérer 23.5.1895 – 26.12.1963 FARÁR, POLITIK

Narodil sa do rodiny učiteľa v Liptovskom Sv. Petre. Po absolvovaní základnej školy, študoval na lýceu v Kežmarku a od roku 1906 v Bratislave. Neskôr tu absolvoval i teologické štúdium.
Začínal ako kaplán v Modre. Pokračoval ako farár v Dačovom Lome a nakoniec slúžil od roku 1935 ako farár znovu v Modre. V roku 1957 mu bol odobratý štátny súhlas a až do smrti pracoval v Pozemných stavbách v Bratislave.
Počas medzivojnového obdobia sa angažoval aj v politike. Hovoril, že Boh káže, aby každý z jeho služobníkov vplýval na všetko, čo k životu patrí. Do tohto zaraďoval aj politiku.
Všetky svoje myšlienky zhrnul do udeleného celku – Práca, poriadok, regióny. Venoval sa rôznym témam, ku ktorým patril aj protialkoholický program.

Pri svojom pôsobení v Modre zachránil mnoho prenasledovaných židovských občanov, najmä deti, ktoré boli ukryté v Modranskom sirotinci.

Po prevrate v roku 1948 bol odsunutý do úzadia. Žiaľ na jeho diskreditácii sa podieľali aj niektoré duchovní. Zomrel na Vianoce v roku 1963.
Dostal najvyššie Vyznamenanie po oslobodení: Rad republiky a 2. júna 1996 aj medzinárodné ocenenie štátu Izrael: Spravodlivý medzi národmi.

„Dérerov príbeh nekompromisne nastavuje zrkadlo nielen praktikám komunistického štátu v 50. rokoch minulého storočia, ale ukazuje že zlyhanie charakterov, intrigy, karierizmus a klamstvo neobišli ani cirkev, ľudí v jej vrcholových funkciách, či profesorov bohoslovia.“ Týmito slovami uvádza zostavovateľ Martin Šefranko ďalšiu knihu z tranosciovskej edície Memoáre.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.