Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jozef Lettrich

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jozef Lettrich

Dnes si pripomíname 115. výročie narodenia Jozefa Lettricha (17. jún 1905, Diviaky). Bol to POLITIK, PRÁVNIK a PUBLICISTA. 

Narodil sa 17. júna 1905 v Diviackych Hájoch (dnes súčasť Turčianskych Teplíc), v evanjelickej rodine horára. Vyštudoval reálne gymnázium a od roku 1925 právo na Univerzite Komenského v Bratislave.

Vďaka kozmopolitnému bratislavskému prostrediu sa vyprofiloval ako veľmi nadaný a aktívny člen akademickej obce. Počas štúdií zároveň písal pre viacero odborných časopisov, organizoval zahraničné študentské exkurzie do Dánska, Nórska či Švédska. Formovali ho najmä osobné stretnutia s Milanom Hodžom. Napokon sa ako mladý právnik rozhodol vstúpiť do agrárnej strany.

Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa zapojil do občianskeho odboja, za čo bol krátko po 14. marci 1939 spolu s ďalšími poprednými osobnosťami slovenskej politickej scény na základe nariadenia o uväznení nepriateľov slovenského štátu, internovaný v koncentračnom tábore v Ilave. Po prepustení sa venoval najmä advokátskej praxi, pričom udržoval spojenie s okruhom osôb z ilegálnej odbojovej skupiny Flóra a Demec.

Počas vojny signatár Vianočnej dohody, v rokoch 1943 – 1944 člen ilegálnej a v roku 1944 povstaleckej Slovenskej národnej rady, povereník pre školstvo a osvetu v Banskej Bystrici. V rokoch 1945 – 1948 predseda (od júla 1945 nahradil Jána Ursínyho) Demokratickej strany, predseda SNR a poslanec Národného zhromaždenia.

26. februára 1948 bol donútený rezignovať na funkciu predsedu SNR. V marci 1948 emigroval s bratom cez Rakúsko do USA, kde pôsobil v exilových organizáciách, napr. v Rade slobodného Česko-Slovenska a publikoval v exilovej (krajanskej) i americkej tlači.

Zomrel 29. novembra 1969 v americkom New Yorku a pochovali ho na československom cintoríne v Chicagu. V roku 1990 bola jeho urna prevezená na Národný cintorín do Martina.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.