Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jozef Hollý

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jozef Hollý

Pred 145 rokmi sa narodil EVANJELICKÝ KŇAZ a SPISOVATEĽ Jozef Hollý. Narodil sa 29. januára 1879 v Skalici a zomrel 3. novembra 1912 v Moravskom Lieskovom. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je autorom známych hier ako Kubo či Geľo Sebechlebský. Hoci zomrel veľmi mladý, mal iba 33 rokov, prispel významnou mierou k rozvoju slovenského divadelníctva. Vnukom Jozefa Hollého je populárny český herec Josef Abrhám. 

Jozef Hollý sa narodil v rodine mestského hajdúcha. V rodnom meste absolvoval gymnaziálne štúdium, evanjelické lýceum navštevoval v Bratislave. Po štúdiu teológie na evanjelickej teologickej akadémii v Bratislave ho v roku 1901 vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Báčskom Petrovci na Dolnej zemi (dnes Srbsko). Potom bol kaplánom v Starej Turej. Tu sa zoznámil so svojou manželkou Annou Urbančíkou. V roku 1903 sa stal duchovným pastierom v Moravskom Lieskovom. Dožil sa len 33 rokov, lebo podľahol vtedy neliečiteľnej chorobe diabetes mellitus. Zanechal po sebe mladú vdovu s tromi deťmi. 

Moravské Lieskové bolo ťažisko jeho osvetovej a literárnej činnosti. Začínal krátkymi prózami v Národných novinách a v Dennici, no čoskoro sa venoval dramatickej tvorbe. Tvoril v období realizmu. Z Hollého hier sú známe najmä dráma na biblickú tému Márnotratný syn (1902), tragicky ladená činohra Amerikán (1907), dráma Černová (1908), ale najmä ľudová veselohra Kubo (1904) a komédia Geľo Sebechlebský (1912). Za autorovho života ochotníci hrali jeho hry pomerne často. Profesionálne divadlá začali Hollého veselohry uvádzať až po ich premiérach v martinskom divadle, pre ktoré autorova dcéra Elena Holéczyová upravila Kuba (1950) a autorov syn Martin Hollý Geľa Sebechlebského (1952, 1956). Prvé súborné dramatické dielo Jozefa Hollého vydalo Národné divadelné centrum v roku 1998.