Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Valach

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Valach

Dnes si pripomíname 95 rokov od narodenia DIRIGENTA, ORGANISTU, HUDOBNÉHO SKLADATEĽA A PEDAGÓGA Jána Valacha. Narodil sa 22.9.1925 v Hnúšti a zomrel 20.11.2019 v belgických Antverpách.

Ján Valach sa narodil ako syn lekára. Študoval na Lekárskej fakulte UK a súčasne aj hru na organe a dirigovanie na Štátnom konzervatóriu v Bratislave pod vedením osobností ako Eugen Suchoň či Ján Cikker. Neskôr sa hudbe venoval na Akadémii múzických umení v Prahe.
Od roku 1952 bol zbormajstrom Speváckeho zboru slovenských učiteľov, súčasne v rokoch 1954 – 1962 korepetítorom, neskôr asistentom dirigenta v Opere Slovenského národného divadla. V rokoch 1962 – 1964 bol šéfom a dirigentom opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici (dnešnej Štátnej opery).

S Belgickom, osobitne s flámskymi Antverpami, kde žil a pôsobil, sa spája veľká časť životnej a profesionálnej dráhy tohto významného umelca a krajana. Ján Valach žil v belgických Antverpách od roku 1968, kde zostal po úspešnom hudobnom naštudovaní a premiére opery Krútňava od Eugena Suchoňa. Toto predstavenie malo úspech – v Antverpách a Gente uviedli od premiéry 6. apríla 1968 do roku 1976 až 18 repríz. Režisérom bol Karel Jernek a choreografie pripravil Štefan Nosáľ. V Antverpskej filharmónii Ján Valach neskôr uviedol, okrem iných autorov, aj viaceré Suchoňove skladby.

Doma v Československu ho však i s manželkou označili za emigranta a komunistický režim im zhabal všetok majetok. V r. 2015 mu belgická kráľovná udelila najvyššie vyznamenanie za povznesenie hudobnej kultúry v Belgicku. Je držiteľom množstva ďalších významných ocenení.

Ján Valach bol dirigentom Kráľovskej flámskej opery a umeleckým vedúcim a dirigentom Kráľovskej oratoriálnej spoločnosti Arti Vocali Antwerpen. Založil a viedol Antverpský komorný zbor, bol profesorom dirigovania na Kráľovskom konzervatóriu v Gente a na hudobnej akadémii v Meise učil organovú hru. Počas celého tohto obdobia v zahraničí šíril aj hudobné diela slovenských autorov, keďže po celý svoj život spolupracoval s nahrávacími štúdiami a rozhlasovými a televíznymi stanicami. Nahral vyše sto skladieb pre 29 gramofónových spoločností.

Popri koncertnej a dirigentskej činnosti skomponoval aj rad vlastných skladieb. Je autorom vyše 120 kompozícií a napísal veľké množstvo článkov propagujúcich slovenskú hudbu. Zaujímal sa aj o hudobný život a hudobné školstvo na Slovensku. Ján Valach do vysokého veku plne umelecky aktívny a prichádzal aj na Slovensko, kde sponzoroval prvé ceny celoslovenskej súťaže žiakov základných umeleckých škôl.

Skoro po dvadsiatich rokoch exilu prvýkrát koncertoval v roku 1990 v Prahe, v roku 1992 ho pozvali na Bratislavské hudobné slávnosti a v roku 2006 absolvoval organové turné po Slovensku. Koncom februára 2007 dirigoval vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave Bachove Matúšove pašie. Naposledy vystupoval na Slovensku 7. marca 2008 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave.

V roku 2005 udelilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Jánovi Valachovi zlatú medailu za celoživotnú činnosť a propagáciu slovenskej kultúry. Pri príležitosti 90. narodenín mu prezident SR Andrej Kiska v roku 2015 udelil najvyššie štátne vyznamenanie, Medailu prezidenta Slovenskej republiky za celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy pri prezentácii slovenskej kultúry a šírení dobrého mena SR v zahraničí.

Celoživotné dielo Jána Valacha sa rozhodla oceniť aj vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, keď získal čestný akademický titul Doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela.

Občianske združenie Ars ante portas, ktoré udeľuje Cenu Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov, udelilo Jánovi Valachovi (bol aktívnym členom poroty Ceny Sebastian) Mimoriadnu Cenu Sebastian

Ján Valach zomrel 20. novembra 2019 v Antverpách (Belgicko).

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.