Spomíname na vzácnych evanjelikov: Daniel Štefan Veselý

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Daniel Štefan Veselý

Dnes si spomíname na Daniela Štefana Veselého pri 20. výročí jeho úmrtia.

Doc. ThDr. Daniel Veselý sa narodil 26.12.1929 v Turčianskom Svätom Martine. Základné vzdelanie nadobudol na evanjelickej a. v. ľudovej škole v Martine (1941) a v roku 1949 zmaturoval na Štátnom gymnáziu v Martine. Potom začal študovať na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave.

Ako vieme, toto obdobie bolo pre cirkev a študentov teológie veľmi náročné, nakoľko komunistický režim kontroloval všetko, čo súviselo s cirkvou. Boli penzionovaní mnohí vynikajúci profesori a aj biskupi. Žiť pravý život viery, založený na Biblii a Pánovi Ježišovi Kristovi a brániť pravdu evanjelia a cirkev znamenalo mnoho si vytrpieť, nakoľko medzi samotnými študentami boli takí, ktorí v snahe zapáčiť sa režimu neváhali na svojich spolužiakov aj donášať a udávať ich. A pre svoje pevné presvedčenie boli niektorí študenti vrátane D. Veselého tŕňom v oku práve týmto študentom a, samozrejme, aj štátnym orgánom. A preto bol v roku 1952 na zasadnutí fakultnej rady spolu s Milanom Oravcom vylúčený zo štúdia a zaistenýštátnymi orgánmi, vyšetrovaný a odsúdený Štátnym súdom na tri roky straty slobody pre spolčenie sa a nepriateľstvo proti republike. Zámienkou bola vykonštruovaná aféra s časopisom Dikobraz, kde bol zosmiešňovaný Stalin a iný predstavitelia tohto režimu.

Po prepustení pracoval od novembra 1954 ako bibliografický pracovník v oddelení súčasnej národnej časopiseckej bibliografie v Matici slovenskej v Martine, ale z ideologických dôvodov bol prepustený. Od 1. apríla 1960 pracoval na Štátnych majetkoch v Rajci ako traktorista kombajnista. V roku 1964 Najvyšší súd v Prahe zrušil pôvodný rozsudok bratislavského súdu a D. Veselý mohol dokončiť svoje prerušené štúdia na SEBF v Bratislave.

Ordinovaný bol 23. júla 1967 v Žiline biskupom Východného dištriktu Štefanom Kátlovským. Ustanovený bol za kaplána cirkevného zboru v Žiline a potom od 1. decembra 1967 za evanjelického farára do Šváboviec. Popri svojej duchovnej činnosti sa venoval opravám a výstavbe nového kostola vo Švábovciach, opravám kostolov v Gánovciach, Hranovnici, v manželkinom zbore v Matejovciach, Starej Lesnej a vo Veľkom Slavkove. V novembri 1989 sa angažoval v hnutí Verejnosť proti násiliu (VPN) okresu Poprad aj v cirkevnej VPN. Vo februári 1990 v Piešťanoch zúčastnil sa na obnove vnútromisijného pastorálneho spolku Združenia evanjelických farárov (ZED) a bol zvolený za predsedu ZED. Funkcie predsedu ZED sa vzdal v roku 1995.

Od decembra 1991 do 1998 slúžil ako spirituál na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK a vypomáhal ako lektor na fakulte. Po rigoróznych skúškach a predložení dizertačnej práce Počiatky reformácie na Spiši do roku 1600 bol promovaný na ThDr. 31. januára 1994.
S prácou Eliáš Láni, život a dielo sa habilitoval na docenta 1. septembra 1996 a o dva roky - 1. septembra 1998 bol menovaný za vedúceho Katedry cirkevných dejín na EBF UK.

Bol veľmi vzdelaným a rozhľadeným človekom. Každý deň študoval. Bez väčšej prípravy dokázal aj hodinu prednášať na akúkoľvek tému z oblasti cirkevných dejín. Napísal mnoho odborných článkov a kníh, ktoré sa dodnes používajú na bohosloveckej fakulte ako učebné texty.

Z plodnej práce a života však Dr. Daniela Veselého dňa 21. 9. 2000 povolal Pán života a smrti do svojho kráľovstva. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.