Spomíname na vzácnych evanjelikov: Bohuslav Tablic

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Bohuslav Tablic

Pred 190 rokmi zomrel EVANJELICKÝ KŇAZ, BÁSNIK, PREKLADATEĽ a HISTORIK Bohuslav Tablic. Narodil sa 6. septembra 1769 v Českom Brezove a zomrel 23. januára 1832 v Kostolných Moravciach.
Narodil sa v rodine učiteľa a vzdelanie získaval v rokoch 1781 – 1783 v Dobšinej, v rokoch 1783 – 1789 v Bratislave (evanjelické lýceum) a v rokoch 1790 – 1792 v nemeckej Jene, kde študoval filozofiu, teológiu, medicínu, angličtinu a francúzštinu. Počas štúdií v Jene založil spolu s Jurajom Palkovičom Societas slavica a v roku 1810 počas pôsobenia v Kostolných Moravciach založil Učenú spoločnosť banského okolia, ktorá sa označovala ako slovenská literárna a vedecká spoločnosť.
Bol členom básnického združenia organizovaného Antonínom Jaroslavom Puchmajerom. Pôsobil ako evanjelický kazateľ, v roku 1827 sa stal konseniorom a v roku 1829 seniorom.