Spomíname na vzácnych evanjelikov: Anna Kafendová

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Anna Kafendová

Dnes si pripomíname 125. výročie od narodenia Anny Kafendovej. Narodila sa 24. júna 1895 v Záriečí a zomrela 13. apríla 1977 na Myjave. Bola to KLAVIRISTKA, PEDAGOGIČKA a MUZIKOLOGIČKA.

Prvé hudobné základy v hre na klavíri získala na evanjelickej nemeckej škole. Po ukončení ľudovej školy pokračovala na dievčenskej strednej škole v Modre, kde navštevovala aj hodiny klavírnej hry. V štúdiách pokračovala v Innsbrucku v Mestskej hudobnej škole. Po získaní diplomu pokračovala v štúdiách na konzervatóriu v Prahe. Po návrate na Slovensko nastúpila ako učiteľka klavírnej hry na Prvej hudobnej škole na Slovensku.

Je považovaná za zakladateľku slovenskej hudobnej pedagogiky. Na rozdiel od svojho manžela Frica Kafendu, ktorý sa pridržiaval pevných metodických zásad, jej cestou bolo hľadanie rôznych prameňov. Kafendová vychádzala výlučne z hudobnej predstavy. Z akýchkoľvek poučiek abstrahovala to, čo bolo blízke jej interpretačnému založeniu. Zastávala názor, že dobrý pedagóg sa neviaže k jednému vzoru, ale poznáva a aplikuje viac vzorcov, pretože jedna cesta vedie ku kopírovaniu. Inklinovala k spontánnemu hudobnému prejavu a k emocionalizácii žiaka. Od začiatku skladby vyžadovala umelecké stvárnenie, odmietala interpretáciu bez emocionálnej odozvy. Odmietala myšlienky, že skladba sa dotvorí v jej závere. Jej pedagogické poznámky sa sústreďovali najmä k zvýrazneniu obsahovej stránky hudby. Učiteľ by mal podnecovať žiakov k pestovaniu a uplatňovaniu dynamickej škály ,ako aj k zvukovej vyhranenosti náladových kontrastov.

Zomrela 13. apríla 1977 na Myjave.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.