Spomíname na vzácnych evanjelikov: Albert Škarvan

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Albert Škarvan

Pred 155 rokmi sa narodil v Tvrdošíne SPISOVATEĽ, PREKLADATEĽ a LEKÁR a TOLSTOJOVEC Albert Škarvan. Narodil sa 31. januára 1869 v Tvrdošíne a zomrel 29. marca 1926 v Liptovskom Hrádku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pochádzal z úradníckej rodiny Alberta Škarvana a jeho manželky Márie, rodenej Jarošovej. Vzdelanie získaval v Hybiach, v LevočiSpišskej Novej Vsi a Kežmarku, vysokoškolské štúdiá absolvoval na lekárskej fakulte v BudapeštiPrahe a v Innsbrucku, kde v roku 1894 získal titul MUDr. 

V rokoch 1896 až 1897 žil u ruského spisovateľa L. N. Tolstého v Jasnej Poľane (Rusko). Bol perzekvovaný uhorskými úradmi za to, že odmietol vojenskú službu. Jeho zásluhou vyšiel na Slovensku necenzurovaný preklad Tolstého románu Vzkriesenie. Preložil a vydal aj prvú slovenskú učebnicu esperanta.