Spomínali na Samuela Bodického

Spomínali na Samuela Bodického

V 12. nedeľu po Sv. Trojici 8.9.2019 pripravili v CZ ECAV Senné spomienkové Služby Božie pri príležitosti 100. výročia úmrtia Samuela Bodického – ev. farára v Sennom, spisovateľa a národného buditeľa ( 23.8.1919 ). Pri tejto príležitosti do zboru zavítal konsenior NOS M. Gubo z Tomášoviec, ktorý poslúžil zvesťou Slova Božieho. Kázal na text Rim 13,11.

Vo svojej kázni okrem iného spomenul, že Samuel Bodický nabádal ľudí vo svojom okolí, aby sa spamätali a zmenili svoju životnú cestu. Domáci farár P. Melicherčík oboznámil prítomných so životopisom a dielom S. Bodického. Liturgovali farári zo susedných zborov: J. Ďurov , J. Šťastná a Dušan Kováčik, ktorý patrí do rodokmeňa Bodických. Svojou prítomnosťou potešila pravnučka S. Bodického p. Milota Žiláková. Slávnosti sa zúčastnil aj sen. dozorca NOS – P. Bajo, starosta Senného, starostovia a cirkevníci susedných obcí.
Cez slávnosť vystúpil spojený spevokol Senné – Horná Strehová. Po skončení Služieb Božích v chráme, položili na miestnom cintoríne kyticu na hrob Samuela Bodického a zaspievali pieseň „Kto za pravdu horí."

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.