Spomínali na Dr. Juraja (Jura) Janošku

Spomínali na Dr. Juraja (Jura) Janošku

Na službách Božích v Dolnom Kubíne (26. 01. 2020) si veriaci pripomenuli významnú osobnosť slovenských dejín Dr. Juraja Janošku (25. 12. 1856 – 27. 01. 1930) pri jeho 90. výročí úmrtia. Prednášku o živote a diele tohto dolnokubínskeho rodáka predniesol domáci predsedajúci farár a historik Rastislav Stanček.

Zdôraznil tradíciu evanjelického vzdelávania na Orave, ktorej nositeľmi boli aj Jurajovi učitelia Leopold Bruck a Adolf Medzihradský. Práve tu si Janoška prehĺbil lásku k slovenskému jazyku, vzdelávaniu a luteránskej konfesionálnosti. Ako svedok likvidácie Revúckeho gymnázia sa o to viac aktivizoval v spolkoch v Kežmarku (zakladal Slovenskú študentskú spoločnosť, pôsobil ako redaktor časopisov), vo Viedni (Tatran) a z Rostoku prispieval do Národných novín. Po ukončení vysokoškolských štúdií na podnet richtára Antona Nádašiho a cirkevného zboru začal vyučovať v rodnom Dolnom Kubíne na evanjelickej škole. Zachovala sa jeho reč na učiteľskej konferencii, kde predstavil objavenú knihu zápisníc významného spolku Spoločnosti vychovávateľskej evanjelického bratstva učiteľského na Orave (vznik 1837).
Krátko nato pôsobil ako farár v Liptovskej Sielnici, kde zápasil s maďarizačným tlakom niektorých zemianskych rodov. Po troch rokoch začal vykonávať kňazskú činnosť v Jasenovej. V regióne Oravy excelentným spôsobom vyplnil absenciu slovenského evanjelického a. v. periodika vydávaním Cirkevných listov. V prvom čísle z roku 1887 o. i. napísal: „Niet zdravého dôvodu na to, aby sme mlčky, ľahostajne nedbanlive hľadeli na priebeh udalostí na poli cirkevnom. Naproti tomu všetky okolnosti a nadovšetko čistý záujem cirkve ponúka nás, aby sme mluvili a nemlčali. ... Zachovajme si cirkev čistú od všetkých ju ponižujúcich, s jej večným povolaním sa nesrovnávajúcich zámerov! ... neprestaneme naliehať na to, aby ona bola skutočne tým, čím byť má, ústavom Božím k spaseniu všetkých veriacich, duchovnou matkou všetkých nás, matkou, ktorá nedopustí, aby sa niekomu krivda diala...“. 
Nebál sa kritizovať nové územno-cirkevné členenie, ktoré presadzovali biskupi v snahe o minimalizovanie spolupráce „slovenských“ seniorátov. S činnosťou vydavateľa, redaktora a autora neochvejných článkov pokračoval aj na svojom novom pôsobisku v Liptovskom Mikuláši. Stal sa kľúčovou osobou pri príprave a vzniku vydavateľstva Tranoscius. Tradícia jeho Tranovského kalendára je dodnes živá. Okrem vydavateľskej činnosti založil Hurbanovu evanjelickú literárnu spoločnosť (1928), ktorej hlavnou úlohou bola distribúcia kníh a časopisov. To sa už dialo v novom období po roku 1918, kedy bol členom SNR, signatár Martinskej deklarácie a do roku 1920 poslanec Národného zhromaždenia. Svoje schopnosti požehnane uplatňoval vo funkcii biskupa Východného dištriktu a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
V prednáške odzneli ďalšie zaujímavé informácie zo života a diela našej významnej osobnosti novodobých dejín. Po službách Božích mali prítomní jedinečnú možnosť pohliadnuť na krasopisné venovanie v Kralickej Biblii, kde je Juraj Janoška uvedený v zozname konfirmandov z roku 1868 na prvom mieste.


Galéria k článku

Anna Kustrová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.