Spomínali na Aurela Strádu

Spomínali na Aurela Strádu

V Novej Lehote, v dcérocirkvi  Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Piešťany, sme si vo Sviatok Letníc pripomínali nielen zoslanie Ducha Svätého, ale aj Božie pôsobenie pri niekdajšom novolehotskom farárovi Aurelovi Strádovi.

Bol to kňaz, ktorý na sklonku II. svetovej vojny v roku 1945 odvrátil hroziace nebezpečenstvo, zachránil obec pred vypálením a jej obyvateľov pred vyvraždením. Obec Nová Lehota, ležiaca v lone Inoveckých hôr, bola ideálnou základňou pre partizánske skupiny. Štáb partizánskej brigády, sídliaci na N. Lehote pod vedením majora Snežinského, bol umiestnený práve v dome miestneho evanjelického gazdu, námestného a neskôr zborového dozorcu Pavla Kravárika. Tamojší ľudia viac či menej dobrovoľne podporovali partizánov. 22. 2. 1945 bola Nová Lehota obkľúčená a obsadená nemeckými vojskami. Nemci hrozili vypálením obce i postrieľaním obyvateľov. Iste nielen preto, že Aurel Stráda ovládal nemčinu aj s Karolom Dvořákom, vlastníkom lesov v Novej Lehote, ale hlavne pôsobením Ducha Božieho, sa im podarilo presvedčiť Nemcov.  Ľudia si rozprávali, že nemecký veliteľ chcel byť tiež niekedy farárom a tak dohoda bola o to jednoduchšia. Aurel Stráda išiel pokojnou cestou dohody a má významnú zásluhu na tom, že sa z Novej Lehoty nestali druhé Lidice alebo Kalište. Farár Aurel Stráda inicioval tiež založenie a stal sa aj predsedom Združenia evanjelickej mládeže v Novej Lehote. Za jeho pôsobenia vykonával činnosť aj miestny odbor Slovenskej evanjelickej jednoty, ktorý pomáhal núdznym.

Pri tejto príležitosti kázňou Božieho slova poslúžila sestra seniorka Bratislavského seniorátu doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD, ktorá kázala na základe biblického textu: „Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom- hovorí Hospodin mocností." Zach 4, 6

Liturgiou poslúžili aj bývalý senior Mgr. Miroslav Jäger a manželia Mgr. Ľuboš Vontorčík a Mgr. PhDr. Barbora Vontorčíková z Hlohovca. Po vypočutí životopisu farára Aurela Strádu sa prihovoril aj jeho syn Ján Stráda, ktorý nám porozprával svoje spomienky. Báseň od Márie Rázusovej Martákovej o nezmyselnosti vojny predniesla manželka zborového farára, učiteľka PaedDr. Andrea Dolinská a vlastnú báseň zarecitovala za rodákov, ktorí odišli z Novej Lehoty učiteľka na dôchodku Vlasta Kasalová. 

Po Službách Božích sme sa presunuli k niekdajšej fare, kde Aurel Stráda žil v rokoch 1931-1947 s rodinou a kde sestra seniorka a starostka obce Bc. Dominika Plačková Uhrínová odhalili pamätnú tabuľu farárovi Aurelovi Strádovi za spevu piesne: Kto za pravdu horí.

Galéria k článku

Branislav Dolinský
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.