Spomínali na A. H. Škultétyho

Spomínali na A. H. Škultétyho

Druhú augustovú nedeľu nám Boh daroval aby sme si pripomenuli 200 rokov od narodenia Augusta Horislava Škultétyho – evanjelického farára, ktorý sa narodil vo Veľkom Krtíši a tu v chráme Božom bol aj pokrstený.

Na tento spomienkový deň prijal pozvanie dôstojný brat biskup Západného dištriktu našej evanjelickej cirkvi Ján Hroboň. Na slávnostných službách Božích poslúžil kázňou Božieho Slova a za jeho základ si vybral Božie slovo Apoštola Pavla Korintským 15. Kap., 58. Verš: “A tak bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánu“. Augusta Horislava Škultétyho prirovnal k svetlu, ktoré žiarilo poznaním, múdrosťou, láskavosťou a zohrievalo pri srdci. Pracoval na Božom diele a neúnavne horlil za slovenský národ. Žil život ťažký, ale plodný a naplnený vierou. Viera vo vzkrieseného Pána Ježiša Krista ho posúvala v práci na Božom diele uvedomujúc si, že žiadna námaha nie je márna a všetko je zapísané vo večnosti. August Horislav Škultéty bol bojovníkom za veci Božie a národné, keby sa tak nestalo netúžili by sme dnes po najlepšom vzdelaní pre naše deti, keby jeho práca bola márna.

Liturgiou počas slávnostných Služieb Božích poslúžili: Mgr. Ján Ruman, senior novohradského seniorátu a zborový farár CZ Veľký Krtíš a Mgr. Michal Meliško, námestný farár CZ Veľký Krtíš. Brat biskup vyzdvihol prácu zborového farára Mgr. Jána Rumana v cirkevnom zbore a rovnako aj jeho prácu seniora novohradského seniorátu. Zmiešaný spevácky zbor Nádej pri ECAV Veľký Krtíš obohatil služby Božie duchovnými piesňami.

Po skončení slávnostných služieb Božích pokračovali spomienkové oslavy programom pred zborovým domom, kde je umiestnená pamätná tabuľa venovaná A. H. Škultétymu, kde sme položili veniec na znak vďaky a úcty nášho rodáka. Zazneli aj básne písané perom Augusta Horislava Škultétyho a zneli národné piesne v podaní speváckeho zboru Nádej.

Spomienkový deň na nášho rodáka A. H. Škultétyho pokračoval v chráme Božom, kde sme si na úvod vypočuli báseň Pocta Augustu Horislavovi Škultétymu a príhovor Mgr. Márie Hroncovej predsedníčky Spoločnosti A. H. Škultétyho o živote nášho rodáka. Slávnostne sa prihovoril aj prvý podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. art. Roman Malatinec,  viceprimátor mesta Veľký Krtíš MUDr. Mirko Trojčák a prvý podpredseda Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska. Posolstvo života a diela A. H. Škultétyho bolo predstavené videoprojekciou.

Za slnečného nedeľného dňa sme si spoločne pochutnali na dobrom guľáši, výborných koláčikoch. Tiež sme si vymieňali návrhy a myšlienky ako sa spojiť a podporiť obnovu rodného domu A. H. Škultétyho. Toto dedičstvo zveľadiť, múdro s ním naložiť a uchovať ho pre ďalšie generácie je našou povinnosťou.

Pripájame aj kázeň brata biskupa Jána Hroboňa zo spomienky na A. H. Škultétyho: TU
Galéria k článku

Michal Meliško
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.