Spomienkové služby Božie v Hontianskych Tesároch

Spomienkové služby Božie v Hontianskych Tesároch

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Hontianske Tesáre si 17. novembra 2019 tj. 22 nedeľu po sv. Trojici pripomenul 221. výročie posvätenia chrámu Božieho a 150. výročie úmrtia Slova Božieho kazateľa, národovca, básnika, pisateľa učebníc pre deti, prekladateľa, Bohom požehnaného muža Karola Braxatorisa.

Pri tejto slávnostnej príležitosti navštívili zbor farári, ktorí tu posledné roky pôsobili, ako aj pravnučka K. Braxatorisa, Dr. Oľga Reháková s manželom, pani starostka Kohútová a iní vzácni hostia. Liturgiou poslúžili br. farár- administrátor Dušan Hučka z Terian, ktorý CZ starostlivo zaopatruje, s. farárka Mária Hroboňová, br. farár Ján Kecer. Zvesťou Slova Božieho poslúžila s. farárka Marta Pohanková, ktorá tu pôsobila 18 rokov. Kázala na text: 2 k. Mojžišova 20, 24. V kázni vyzdvihla požehnanie Božej lásky nie len k Mojžišovi a Izraleskému národu, našim predkom, ale aj to, že Boh je ten ktorý požehnával K. Braxatorisa aby napísal aj 12 nábožných piesní, z ktorých sa dve dostali aj do nového spevníka, ktorý požehnáva aj nás. Vyzdvihla aj požehnanie chrámu Božieho, ale aj dôležitosť navštevovať ho, posilňovať sa navzájom v bratsko- sesterskom spoločenstve, starať sa oň.
S. dozorkyňa Pastuchová v mene celého CZ zablahoželala s. Pohankovej pri jej okrúhlom životnom jubileu a poďakovala za jej prácu, ktorú v r. 2008 odchodom do dôchodku ukončila.
Po požehnaní odišlo celé zhromaždenie k hrobu Karola Braxatorisa, kde odznela báseň Lipa, ktorú predniesol br. Popunda. Po modlitbe br. farára Kecera sa zaspievala pieseň „ Kto za pravdu horí...".
Bola to Pánom Bohom požehnaná slávnostná nedeľa, deň duchovných hodov, ktorý pokračoval pri bohato prestretom stole, kde sa prítomní nielen nasýtili, ale aj oživili spomienky na časy, ktoré sa už nevrátia.
Ďakujeme Pánu Bohu za vzácne stretnutia a prosíme o Jeho požehnanie aj do ďalších rokov.

Galéria k článku

Dušan Hučka
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.