Spomienkové služby Božie na Košariskách

Spomienkové služby Božie na Košariskách

Cirkevný zbor ECAV Košariská- Priepasné srdečne pozýva na spomienkové Služby Božie pri príležitosti 110. výročia úmrtia Pavla Štefánika, prvého košarišského farára a 170. výročie narodenia Albertíny Štefánikovej.