Spomienka na prvú evanjelickú farárku

Spomienka na prvú evanjelickú farárku

„ Skromná, nesmierne pracovitá, vytrvalá a s veľkým zmyslom pre humor“ takto spomínali na Darinu Bancíkovú jej príbuzní, nasledovateľky, priatelia, spolupracovníci a cirkevníci. Na mieste, kde sa narodila a kde odpočíva – v Kokave nad Rimavicou. V obci, ktorej  dominantou je evanjelický kostol postavený jej starým otcom Samuelom Bancíkom. V ňom sme sa zišli, aby sme si pripomenuli životný údel prvej ženy, ktorú na Slovensku ordinovali za farárku evanjelickej a. v. cirkvi. Spomínali sme spolu – bratia a sestry z CZ ECAV Bratislava, Dolné Saliby, Leštiny, Lučenec aj domáci viery.

Na spomienkovej slávnosti liturgovali brat farár Vladimír Ticháň z Kokavy nad Rimavicou a brat farár Radim Pačmár z Brezna. Kázňou Slova Božieho z 1K 15,10 „ Ale z milosti Božej som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná “ nás obohatila seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová. Služby Božie na organe sprevádzal Janko Siroma.

Autentické momentky zo života prvej evanjelickej farárky  predniesli herci Ľudmila a Alfréd Swanovci, príbuzní, ktorí ju často navštevovali na farách vo Veľkom Lome, v Drienove, na dôchodku  v Lučenci a neskôr v Stredisku Evanjelickej Diakonie – DSS  v Horných Salibách.

V mene Cirkevného zboru Dolné Saliby na sestru farárku spomínala Vlasta Kasalová, ktorá nám priblížila reálie ročného pôsobenia Dariny Bancíkovej v tomto rozľahlom dvojjazyčnom zbore. Spolu s domácim spevokolom krásnu pieseň Hospodin je môj pastier zaspievala praprapravnučka Samuela Bancíka Ema. Teší nás, že spomienky sa zúčastnili aj Róbert Bancík s manželkou, zástupcovia leštinskej vetvy tohto rodu.

Spomienka pokračovala na kokavskom cintoríne, na ktorom našla Darina Bancíková pokoj  vedľa svojich blízkych. I napriek svojmu ťažkému životu bola zmierená s Bohom a vedela prekonať všetky nástrahy, ktoré jej prišli do cesty. Vždy sa riadila svojim životným krédom: Zásady Ježiša Krista dľa svojich schopností uskutočňovať v živote osobnom i spoločenskom.

Dielo a myšlienky prvej evanjelickej farárky si treba neustále oživovať. Aj preto bude rok 2022, rok jej stých nedožitých narodenín, v našom cirkevnom zbore Rokom Dariny Bancíkovej.

Autori fotografií: Ing. Erich Horňan a Ing. Vladimír Mišánek

Galéria k článku

Ing. Erich Horňan a Ing. Vladimír Mišánek
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.