Spomienka na obete nehôd vo Vrbovciach

Spomienka na obete nehôd vo Vrbovciach

V tretiu novembrovú nedeľu (20. 11. 2022), ktorá bola zároveň Nedeľou večnosti, sme sa po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou mohli aj my vo Vrbovciach opäť pripojiť k Svetovej spomienke na obete dopravných nehôd. 

Naše služby Božie svojou návštevou poctili vedúci predstavitelia Policajného, Hasičského a záchranného zboru ako aj Záchrannej zdravotnej služby z Trnavského a Trenčianskeho kraja. 

Povzbudzujúce slovo Božie zvestovala policajná duchovná sestra mjr. Júlia Štofanová, ktorá nám po kázni tiež podala štatistiku dopravných nehôd. 

Následným zapálením sviece za zvukov sirén záchranárskych vozidiel sme si minútou ticha uctili všetky obete dopravných nehôd a v modlitbách sme do Božích rúk vložili rodiny, ktoré takýmto krutým spôsobom náhle stratili svojich najbližších. 

Zároveň sme Pánu Bohu ďakovali za tých, ktorí sú denne k takýmto udalostiam privolávaní a ktorí pri svojej práci neraz nasadzujú vlastné životy.

Ďakujeme vám, členovia všetkých záchranných zložiek, za vašu obetavú službu! Nech vás v nej ochraňuje a vám v nej pomáha dobrý a láskavý Pán Boh! A nech sa On svojou láskou dotýka aj všetkých spomínajúcich sŕdc a žehná v nich pamiatku tých, ktorí nás bez slova rozlúčky náhle opustili!

Galéria k článku

CZ ECAV Vrbovce