Spomienka na nespravodlivo väznených v Nitre

Spomienka na nespravodlivo väznených v Nitre

Pri pamätnej tabuli pri bráne Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra sa 3. augusta konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených komunistickým režimom, ktorú organizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska. 

Na úvod k pamätnej tabuli položili vence delegácie Zboru väzenskej a justičnej stráže, Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Ústavu pamäti národa, mesta Nitra, PV-ZPKO a KPVS. Ako prvý sa prihovoril riaditeľ Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu Nitra plk. Milan Rus a na väznenie v nitrianskej väznici si zaspomínala bývalá politická väzenkyňa Marta Lihotská. Prítomná bola aj jej spoluväzenkyňa Františka Muziková. Prihovoril sa aj ďalší bývalý politický väzeň Pavel Polka.

Predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš pri tejto príležitosti odovzdal Pamätnú medailu ÚPN a Pamätný list ÚPN in memoriam Vojtechovi Krištínovi, ktorý bol väznený v tejto väznici za tajné štúdium teológie u vincentínov. Prebrali ich jeho dcéry Gabriela Danišovská a Alžbeta Lengyelová. Zároveň odovzdal aj dekréty veteránov protikomunistického odboja in memoriam Márii Tencerovej, ktorá bola väznená za ukrývanie kňazov - vincentínov a zomrela vo väzení (prebrala dcéra Gizela Búryová), in memoriam evanjelickému biskupov Jánovi Antalovi (z dôvodu náhleho ochorenia jeho dcéry prevzal evanjelický zborový farár v Nitre Ivan Boženík) a sestrám zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky (vincentkám), ktoré boli vyvezené z kláštorov a internované (prevzala provinciálna asistentka sr. Damiána Monika Farkašová).

Na záver predniesol príhovor generálny biskup ECAV Ivan Eľko, ktorý priblížil osudy evanjelických farárov, väznených v tejto väznici a rímskokatolícky nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo, ktorý zároveň viedol pobožnosť spolu s diakonmi Ordinariátu OS a OZ SR npor. Milanom Jozekom a Tomášom Pružincom. Po skončení oficiálneho programu nasledovala prehliadka väznice. 

K dispozícii je aj odkaz na videozáznam z pietnej spomienky pri pamätnej tabuli pred väznicou v Nitre: https://youtu.be/-94FX4IPLus