Spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených v Leopoldove

Spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených v Leopoldove

Pri pamätnej tabuli v areáli Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska 24. augusta 2019, pietnu spomienku na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom. Pozvanie prijal aj generálny biskup ECAV Ivan Eľko.

Pamätná tabuľa politických väzňov v Leopoldove bola osadená ako prvá pamätná tabuľa politických väzňov na väznici na Slovensku v auguste 1999, čiže v tomto roku si pripomíname už 20. výročie jej osadenia. Týmto dátumom sa začala aj tradícia každoročných augustových spomienok na tomto mieste.  

"Leopoldov, ako symbol utrpenia politických väzňov na Slovensku." S týmto podtitulom sa uskutočnila pietna spomienka pri pamätnej tabuli v tomto roku. Brat generálny biskup sa prítomným prihovoril na základe textu z Biblie, Židom 10, 32-35: "Rozpomeňte sa na predošlé dni, v ktorých ste boli osvietení a prestáli ste mnoho bojov utrpenia: raz hanobení, raz sužovaní boli ste (svetu) divadlom, inokedy ste spolucítili s tými, ktorých stihlo to isté. Veď ste spolutrpeli s väzňami a ochotne ste znášali, keď vás olupovali o majetok, lebo ste vedeli, že vy sami máte lepší, trvanlivý. Nestrácajte teda dôveru: čaká ju veľká odmena."

Príhovor predniesol aj ppor. Mgr. Dušan Vaňko, väzenský duchovný, zástupca Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ilave.

V programe nasledovala pietna spomienka pri pamätníku príslušníkov vojenskej stráže, ktorí tragicky zahynuli 23.11.1991 a prehliadka Expozície histórie väzenstva na Slovensku. V závere navštívili všetci účastníci aj bývalý väzenský cintorín. 

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.