Spomienka na Krištofa Chorváta v Modre-Kráľovej

Spomienka na Krištofa Chorváta v Modre-Kráľovej ING. ERICH HORŇAN

V nedeľu 14. augusta si evanjelici v Modre-Kráľovej pripomenuli osobnosť Krištofa Chorváta, evanjelického kňaza a etnografa, pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Na slávnostných Službách Božích sa zúčastnili aj potomkovia z rodiny Chorvátovej a evanjelici z Turca – z partnerského cirkevného zboru v Mošovciach. Kázeň Božieho Slova predniesla Mgr. Andrea Cabadová, zborová farárka v Mošovciach. Počas slávnostného programu odznela prednáška historika Mgr. Michala Šedoviča z Centra histórie ECAV na Slovensku a etnografky PhDr. Ľubice Chorváthovej, ktorá sa v mene rodiny Chorvátovej poďakovala cirkevnému zboru za usporiadanie spomienkovej slávnosti. Slávnostné zhromaždenie pozdravili aj starosta obce Slovenské Pravno, rodiska K. Chorváta, a zástupca primátora mesta Modry. Počas slávnostného programu vystúpili deti z detskej besiedky a spevácky zbor v kraľovanskom kroji. Hovorené slovo predelili dve hudobné skladby – B. Bartóka a F. Chopina, ktorých výber zodpovedal záujmu zosnulého kňaza.
Po slávnosti v kostole sa prítomní presunuli na miestny cintorín, aby si uctili pamiatku K. Chorváta položením vencov na hrob. Účastníci mali tiež možnosť pozrieť si zrekonštruovanú evanjelickú faru v Modre-Kráľovej, ktorá bola postavená pred 125 rokmi počas krátkeho ročného pôsobenia K. Chorváta v Modre-Kráľovej v r. 1897. 
Po slávnosti sa hostia, mošovskí evanjelici a členovia presbyterstva CZ Modra-Kráľová presunuli na slávnostný obed a ďalší program do Modry-Harmónie.
 
Krištof Chorvát (1872 – 1897) študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici a Hradci Králové, teológiu v Bratislave, Rostocku a Viedni. Venoval sa slovanskej mytológii a národopisu. Medzi jeho najvýznamnejšie štúdie patria Smrť, pohreb a mŕtvi v tradícií a zvykoch ľudových Slovenská svadba, v ktorých podal výklad obradov a zvykov. Popri etnografických prácach sa venoval aj teologickému bádaniu. Napriek tomu, že zomrel mladý iba 25-ročný, Krištof Chorvát predstavuje najvýznamnejšiu osobnosť národopisného bádania z konca 19. storočia na Slovensku. Je pochovaný v Modre-Kráľovej, kde sa o jeho hrob stará miestny evanjelický cirkevný zbor.
 

Galéria k článku

Ing. Erich Horňan