Spomienka na bratov Štúrovcov a Samuela Zocha

Spomienka na bratov Štúrovcov a Samuela Zocha

História mesta Modra je okrem mnohých spojená aj s týmito tromi významnými menami: bratia Ľudovít a Karol Štúrovci a Samuel Zoch. 12. januára 2020 pripravilo mesto v spolupráci s cirkevným zborom ECAV ďalšiu zo série spomienok na vzácne osobnosti našich dejín. Začiatok patril Službám Božím v evanjelickom kostole v Modre. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ivan Eľko. 

Hostí po úvodnom prelúdiu privítal zborový dozorca Vladimír Sodoma, ktorý pripomenul, že slová a činy týchto troch dôležitých osobností cirkevného, spoločenského a politického života Modry sa nezmazateľne zapísali do histórie slovenského národa a evanjelickej cirkvi, a sú aktuálne aj dnes. S príhovormi, medzi inými, vystúpil aj primátor Modry Juraj Petrakovič a brat námestný farár na kaplánskom mieste Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku Miroslav Jäger, ktorý odovzdal pozdrav v mene bratislavskej seniorky a kraľovanskej ev. farárky Sidonie Horňanovej. Prítomných pozdravili aj zástupcovia modranského ev. a. v. cirkevného zboru s námestnou farárkou Evou Oslíkovou. Po príhovoroch hostí nasledoval program Služieb Božích.
Brat generálny biskup vo svojej kázni zameral pozornosť na odkaz troch osudov vzácnych osobností pre náš dnešný život. Fakt, že Ježiš bol človekom, ktorý sa za nás obetoval, má veriacich povzbudiť k činom a aktivite. Ježišov príklad lásky a obete nás nabáda k napodobňovaniu v službe. Takýto pohľad na Ježiša a jeho služobníctva a takéto rozhodnutie byť jeho nasledovníkom prijali všetci traja muži, na ktorých spomínali. Oni tu nechceli byť pre seba, ale pre iných a kvôli nim. Toto rozhodnutie prijali z evanjelia a z pohľadu na Ježiša. Pochopili, že Ježiš bol služobníkom všetkých nás a my ho môžeme napodobňovať, k čomu nás vyzýva aj Božie Slovo. Na záver zaznela výzva, aby sme každý deň robili svoje rozhodnutia s vedomím, že Ježišova obeť, ktorú za nás priniesol, pre nás nebude len katechizmová pravda či náboženská informácia. Žime tak, aby aj o nás mohli povedať, že sme tu neboli pre seba, ale v mene Ježiša Krista sme tu boli pre iných a stáli sme v službe evanjeliu.
Spomienkové stretnutie pokračovalo kladením vencov k hrobom bratov Štúrovcov a Samuela Zocha na modranskom cintoríne.
Galéria k článku

Boris Mišina
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.