SPK v POS aj online

SPK v POS aj online

Ako každoročne v adventnom období, i tentoraz sa duchovní v Považskom senioráte, v pondelok 7. decembra, stretli pri stole Pánovom. V chráme Božom v Beckove, pri dodržiavaní predpísaných epidemiologických opatrení, Večeru Pánovu prisluhoval domáci farár Ondrej Peťkovský. V liturgickej časti a pri distribúcii sa podieľal aj kaplán z Nového Mesta n/V, Mgr. Ivan Klinko. Zhodou okolností fungovali najmladší a najstarší duchovný v senioráte.

Posledne menovaný, I. Klinko, presne pred týždňom, 30. novembra, mal v rámci SPK online prednášku na tému „Osudy Židov vo Vojvodine v 1. polovici 20. storočia“. Prezentoval podstatnú časť svojej diplomovej práce, a ako z priamej reakcie duchovných vyplynulo, rozsahom informácií a použitých prameňov, viacerých zaujala obsahom i samotnou formou podania. Dozvedeli sme sa pritom viacej o osudoch židovských obyvateľov, síce v inej krajine, ale s podobným priebehom ako tomu bolo aj na Slovensku. K zdarnému online stretnutiu prispela pohotová technická podpora z novomestského cirkevného zboru.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.