Spevníky sú k dispozícii

Spevníky sú k dispozícii

Milí priatelia, EMC ECAV, Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV a vydavateľstvo Tranoscius prežívajú veľkú radosť. Dávame k dispozícii formulár na záväznú objednávku zborníka(ov) zborových spevov Márie Jašurdovej Chválime ťa, Bože. 

Všetky potrebné informácie nájdete v linku: https://forms.gle/Z4mRQeDcTpESm3sF9

Objednávať môžete do 15. novembra 2022.