Sny, drina a pandémia

Sny, drina a pandémia

Medzinárodný filmový festival Agrofilm, ktorého zakladateľom je evanjelik - akademik Ján Plesník a dlhoročným predsedom poroty bol Dušan Roll (pôsobil aj ako predseda predstavenstva Tranoscia), má veľmi humánne a kresťanské motto: Všetkým ľuďom chlieb a mier. Filmy, premietané na festivale (tento rok 91 z 24 krajín 4 kontinentov) vysielajú veľmi silné odkazy.  Sú medzi nimi aj priamo kresťanské (talianska snímka Viera, premietaná v závere slávnostného otvorenia festivalu), alebo obsahujú duchovné pohľady na aktuálne, ale i perspektívne otázky bytia ako víťazný dokument „Sny, drina a pandémia“. Film predstavuje príbehy 5 mladých ľudí, ich názory na život počas pandémie, ale hlavne na dlhodobé smerovanie ľudstva z pohľadu starostlivosti o stvorenstvo, životné prostredie, harmóniu života. Budeme ich zaujímavé myšlienky citovať v poradí, ako sú vyobrazení v graficky krásne stvárnenej koláži fotografií vyššie:

Učiteľka kvetov – Veronika Veľková: Jednak, že sme sa rozbiehali, jednak, že korona nás zabrzdila, tak sme mohli rásť v myslení, čo ideme robiť, ako to ideme robiť, či to vieme robiť...

Prírodný remeselník – Marek Rabik: Pandémia spôsobila v spoločnosti a u ľudí to, že si začali uvedomovať prírodu, záhradku, vlastné dopestovanie potravín... 

Potulný sadár – Ľudo Vašš: Keď počas 1. vlny ľudí pochytila nejaká panika a stres, že nebudú v obchodoch potraviny, začali sa na nás prirodzene obracať, že ako majú sadiť stromy, ktoré stromy vysádzať, čo majú robiť, aby sa stromom darilo...

Šéfkuchár za oknom – Marek Karaka: Pandémia nás naučila jednu vec - a to je rýchlo reagovať a naučila ma oddychovať...

Vinohradnícky rytier – Michal Bažalík: Tá pozitívna stránka pandémie nám priniesla priestor rozmýšľať nad vecami, čo robíme, v inom svetle...

Ako sme už spomenuli - „Všetkým ľuďom chlieb a mier“ - je mottom festivalu Agrofilm od jeho vzniku. Asi nikto z nás sa neteší, že v tomto - už 38. ročníku – sa kvôli vojne zúriacej neďaleko nás stalo až nežiaduco aktuálnym... Reflektujúc aktuálne udalosti sme zvolili i tému Diskusného fóra – významnej odbornej súčasti festivalu: Chlieb a ako nasýtiť svet. Paradoxne, počas predpandemického ročníka (2019) sme hovorili o plytvaní potravinami. Sťa by ľudstvo niečo dobehlo...

https://www.youtube.com/watch?v=eyEUXNZyRH4