SLZ poslal blahoprajný list k 60. výročiu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov

SLZ poslal blahoprajný list k 60. výročiu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov

Generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu Rev. Martin Junge poslal blahoprajný pozdrav predsedovi Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinálovi Kurtovi Kochovi pri príležitosti 60. výročia od založenia vatikánskej inštitúcie pre ekumenizmus. Martin Junge v liste napísal, že počas 60 rokov tento úrad „budoval cestu vpred na ceste ekumenizmu“.

5. júna 1960 pápež Ján XXIII. založil Sekretariát na podporu jednoty kresťanov, ktorého úlohou bolo organizačne zabezpečiť a starať sa o nekatolíckych účastníkov Druhého vatikánskeho koncilu, ktorí boli na koncil pozvaní ako pozorovatelia. Druhý vatikánsky koncil sa začal o dva roky neskôr v októbri 1962, jeho záverečné stretnutie sa uskutočnilo v decembri 1965. Aj vďaka Sekretariátu pre napomáhanie jednoty a pozorovateľom z nekatolíckych cirkví, bol jedným z jeho výsledkov prelomový dokument Unitatis redintegratio – Dekrét o ekumenizme. V roku 1988 bol Sekretariát premenovaný a stal sa Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov.

V liste švajčiarskemu kardinálovi Martin Junge ďalej píše, že Pápežská rada a SLZ majú dlhoročný plodný vzťah, ktorý sa začal v roku 1965 prvým stretnutím Evanjelicko-rímskokatolíckej komisie pre jednotu. Z jej pera vzišlo niekoľko významných dokumentov vrátane spoločného vyhlásenia Všetci pod jedným Kristom vydaného v roku 1980 pri príležitosti 450. výročia Augsburského vierovyznania a Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení z roku 1999, o ktorom Junge v liste hovorí, že „do dnešného dňa vedie našu ekumenickú prácu“.

Generálny tajomník SLZ takisto spomína historickú spoločnú pripomienku 500.výročia Reformácie s pápežom Františkom, ktorá sa konala v októbri 2016 vo Švédsku. Vyjadruje „hlbokú vďačnosť a uznanie Pápežskej rade na podporu jednoty kresťanov za jej prácu a svedectvo,“ vďaka ktorému „ekumenická úloha zostáva v srdci Katolíckej cirkvi.“ Zdôrazňuje: „Naše pokračujúce spoločné ekumenické úsilie musí zodpovedať Božiemu povolaniu a túžbe našich ľudí po jednote.“

Junge poďakoval kardinálovi Kochovi za jeho vedenie Pápežskej rady. Odcitoval pri tom slová prezidenta SLZ arcibiskupa Pantiho Filibusa Musu, ktoré adresoval pápežovi Františkovi pri príležitosti ich prvého stretnutia vo Vatikáne: „Začali sme našu nezvrátiteľnú cestu od konfliktu k spoločenstvu a prajeme si nikdy viac nedovoliť, aby prestala.“

Pri príležitosti tohto 60. výročia „sa Svetový luteránsky zväz raduje spolu s Vami a s celou cirkvou a vzdáva vďaky Bohu za svedectvo evanjeliovej výzve ut unum sint (aby boli jedno),“ potvrdzuje na záver list.


https://www.lutheranworld.org/news/congratulations-vaticans-council-christian-unity-60th-anniversary


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.