Služba slova- 72. ročník

Služba slova- 72. ročník

Milí bratia a sestry! 
Vstúpili sme do nového roka a tým aj do nového ročníka Služby slova, ktorý má už číslo 72. Je to jeden celý ľudský život – život jednej celej generácie – život jednej alebo aj dvoch generácií kazateľov. Pri listovaní archívnymi číslami sa nám pred očami vynárajú mená, ktoré nám už dnes nič nehovoria. Ich osobný život, ľudské starosti či úspechy zapadli prachom. Ale ich zvesť zostala. Evanjelium, ktoré kázali a odovzdávali novej generácii svojich poslucháčov je stále živé. Aj na tom vidno, čo je v tomto svete trvalé a čo pominuteľné. Keď pri plnej sile čítame v Písme o tom, akou márnosťou je náš život, zdá sa nám to možno trochu nadnesené. No raz aj naše meno bude iba dvoma slovami na zažltnutom papieri. Nikomu nebude známe, čo dnes prežívame a nad čím sa trápime. No ak ostaneme verní zvesti o Ježišovi Kristovi, ak budeme stále tomuto svetu prinášať čisté evanjelium a to aj napriek tomu, že spoločnosť dnes chce počúvať radšej upravené a liberálne pravdy, potom naše mená budú zapísané v Knihe života a posolstvo, ktoré ani nie je naším posolstvom, ale je posolstvom Ježiša Krista, tu po nás ostane ako tá najhlbšia stopa, ktorú sme sami nezanechali, iba pomohli zanechať. 

Služba slova Vám aj v tomto roku chce prinášať informácie, inšpirácie a myšlienky, ktoré by Vám mohli pomôcť pri konaní úlohy, do ktorej ste boli povolaní. Tak ako je Vašou úlohou kázať o Ježišovi, je – aspoň to tak cítime – našou úlohou byť v tejto službe pri Vás a pomáhať Vám. Prijmite našu ponuku aj v tomto roku s vedomím, že nám všetkým ide o to isté: aby sa slovo Božie zvestovalo a Božie meno vo všetkom oslávilo.

Ak o Službu slova máte záujem, nezabudnite o jej zasielanie požiadať na adrese sluzbaslova@ecav.sk a zaslať milodar v minimálnej hodnote 10€ na číslo účtu SK42 0200 0011 6900 0044 3012 s použitím variabilného symbolu 663085.

Všetky čísla Služby Slova sú dostupné na:
https://www.ecav.sk/sluzba-slova (predplatitelia majú k dispozícii heslo)