Slávnosť v Petržalke

Slávnosť v Petržalke

V nedeľu 27. októbra 2019 sme oslávili 25. výročie posvätenia nášho chrámu a zborového centra v Petržalke. Bol to veľmi požehnaný deň. Slávnostným kazateľom bol a naše pozvanie prijal brat generálny biskup Ivan Eľko. Skrze neho sme počuli vzácne slovo povzbudenia z podobenstva o horčičnom zrniečku, ktoré vyzerá samo o sebe neschopné života, no je v ňom niečo veľké - ohromujúci život od Boha. Brat biskup svoje slová doložil spomienkou na Petržalku za čias vtedajšieho farára Igora Kišša, spred 38 rokov, kedy v zbúranej starej Petržalke na pustatine zostala opustená modlitebňa petržalských evanjelikov a vyzeralo všetko bezútešne. No už 25 rokov tu stojí Boží dom, náš kostol a stánok Boží s ľuďmi a to je ten Boží div a Jeho konanie, dôkaz Božej moci, keď z horčičného zrniečka a zrodí strom, dôkaz moci a slávy Božej pri nás a medzi nami.

Túto skutočnosť podporili naše zborové spevokoly, Laudate, Lúč i Freedom, báseň brata presbytera Andreja Kučinského, spoločná pieseň s doprovodom mládežníckej skupiny, príhovory a pozdravy našich hostí: pána starostu Petržalky Ján Hrčku i zborových dozorcov  našich najbližších susedov z Legionárskej a Dúbravky, Petra Synaka a Stanislava Páťala. Liturgiou posúžili domáci farári Ján a Eva Kolesárovci sestra spirituálka Karolína Konopeusová i nová zborová kaplánka. Služby Božie nádherne doprevádzal náš vzácny zborový kantor Janko Siroma.
Po skončení SB a krátkom agapé na dvore zborového centra pred kostolom pokračovala beseda s bratom generálny biskupom Eľkom o jeho prvom roku v úrade a o predstavách a vývoji ďalšieho života v cirkvi. K dispozícii pre domácich aj hostí bola publikácia o živote nášho CZ vydaná pri 20.výročí petržalského chrámu a tiež zborové tričká vydané pri 25. resp. 190 výročí našich dvoch chrámov v Petržalke a v Rusovciach.
Dobrá vec sa podarila a je nádejou pre všetkých nás, nielen v Petržalke, že napriek neľahkým zápasom v cirkvi, smieme byť Kristovými, na Jeho príchod čakajúcimi a z Jeho milosti aj vieme byť ako nevesta plná života, ktorá si čaká svojho Ženícha.

Galéria k článku

Paulína Šofranková
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.