Slávnosť posvätenia nového evanjelického kostola v Seredi

Slávnosť posvätenia nového evanjelického kostola v Seredi

28. september 2019 zostane v pamäti seredských evanjelikov ako vzácny a historický okamih, keď bol slávnostne posvätený a odovzdaný do používania novopostavený kostol na Dolnomajerskej ulici.

V tento deň boli naplnené dlhoročné túžby domácich viery po vlastnom dôstojnom bohoslužobnom stánku, kde by sa mohli nerušene stretávať pri počúvaní Božieho Slova a prijímaní velebných sviatostí.
Výstavba kostola trvala štyri roky, ale túžba veriacich po ňom trvala viac ako sto rokov, nakoľko posledná zmienka o evanjelickej modlitebni v Seredi je z roku 1903 a jej ďalší osud nie je známy. Po rôznych historických peripetiách, krivdách a nepriazni komunistického režimu počas 20. storočia sa zdalo, že duchovný život v Seredi zostane navždy utlmený.
Po roku 1989 predsa len svitla nádej a došlo k obnoveniu prerušeného bohoslužobného života, aj keď len v dočasnej prenajatej bohoslužobnej miestnosti, spočiatku v Domove dôchodcov na Čepeňskej ulici a neskôr v Dome Kultúry na Školskej ulici. V roku 2010 získala Seredská dcérocirkev vďaka ústretovosti mesta Sereď vhodný pozemok na stavbu kostola a po uskutočnení prípravných projektových prác v 5. nedeľu po Sv. Trojici r. 2015 bol sestrou seniorkou Bratislavského seniorátu Sidoniou Horňanovou slávnostne posvätený základný kameň nového kostola. Počas nasledujúcich štyroch rokov sa Pán cirkvi priznával k modlitbám, úsiliu a práci domácich viery a mnohých podporovateľov nášho spoločného diela.
Hoci v pamätnú septembrovú sobotu bolo počasie pochmúrne a prišlo aj mrholenie a dážď, v srdciach a dušiach prítomných horel oheň viery, lásky a vďačnosti Pánu Bohu za jeho neutíchajúce požehnanie a ochranu.
Slávnostný program sa začal pred novým kostolom, odovzdaním kľúča od chrámu bratovi dištriktuálnemu biskupovi Jánovi Hroboňovi, ktorý ho po posviacačnom predspeve odovzdal zborovému farárovi CZ Trnava Radomírovi Vařákovi. Do otvoreného chrámu vstúpil najprv sprievod duchovných, nesúcich Bibliu, kríž a posvätné nádoby. Na slávnostných Službách Božích vzácnych hostí a všetkých prítomných privítala zástupkyňa zborového dozorcu Emília Válkyová.
Za štátnu a verejnú správu pozvanie prijali a posviacky sa zúčastnili poslanec NR SR Augustín Hambálek, viceprimátor mesta Sereď Ľubomír Veselický a starosta obce Dolná Streda Ľuboš Šúry. Ekumenické spoločenstvo reprezentovali rímsko-katolícky dekan vdp. Libor Škriputa a kazateľ evanjelickej cirkvi metodistickej v Seredi Pavle Kocev.
Posväcujúcu reč predniesol a posviacku vykonal brat biskup Západného dištriktu Ján Hroboň, na základe slov Ž 26,8: „Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva“. Okrem iného povedal: „Od dnešného dňa bude pre vás kostol v Seredi miestom bohoslužby, slova a sviatostí, modlitby, piesne, spoločenstva, miesto stretávania s Bohom, miestom, kde sa naša pominuteľnosť stretáva s večnosťou živého Boha. Mať takéto miesto je dôležité a vzácne, naplnila sa takmer storočná túžba a úsilie mať vlastný kostol. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí túžili, horlili, pracovali, namáhali sa, obetovali. Bez vás by toto dielo nebolo možné. Akokoľvek je toto miesto dôležité a vzácne, budujeme ho s tým, že chrám tu nebude naveky. Ježiš hovorí o chráme, ktorý nie je zhotovený rukami – o chráme, ktorý predstavuje On sám a vzťah k nemu. Kdekoľvek sa tento vzťah uskutočňuje, tam je chrám. O našom tele sa píše ako o chráme Božieho Ducha – či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý prebýva vo vás? Zjavenie Jána opisuje nový Jeruzalem, v ktorom už chrám nebol, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a Baránok. Preto naša viera nie je viazaná na chrám, ale na Spasiteľa Ježiša, sme tu len pútnici, hľadáme ono miesto budúce – ale práve chrám časný – nám ho sprítomňuje viac ako čokoľvek iné, aby vždy, keď sem prídete, ste zažili kúsok neba. Vnímať Božiu slávu v chráme je niečo jedinečné a nádherné. Všetci sa tešíme, keď nás návšteva chrámu povznesie na duchu, odchádzame naplnení. To, čo zažijeme s Bohom v chráme, však nesmie zostať iba v chráme. Ježiš hovorí – choďte do celého sveta, čiňte mi ľudí učeníkmi, zvestujete, krstite. To je zmyslom chrámu, aby sa z neho šírila dobrá zvesť, aby z neho odchádzali ľudia z motiváciou pre službu druhým, slovom aj prakticky, aby bol štipkou soli pre celé svoje okolie, toto mesto, aby bol svetlom, z ktorého prichádza svetlo do temnoty.“
V rámci Služieb Božích bolo v novom kostole pokrstené aj prvé dieťa – Lívia Schrammová.
Program SB dopĺňal zborový spevokol z matkocirkvi pod umeleckým vedením dirigentky Viery Hovancovej. Záver slávnosti patril pozdravom hostí a krátkej histórii stavby chrámu, s ktorou prítomných oboznámila sestra Emília Válkyová. Poďakovala všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli k dokončeniu stavby, ako aj trnavskej matkocirkvi, cirkevným zborom Bratislavského seniorátu, partnerskej organizácii GAW z Nemecka a predsedovi vlády SR. Zhromaždenie bolo ukončené tónmi evanjelickej hymny Hrad prepevný.

Galéria k článku

Ester Vařáková
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.