Slávnosť evanjelikov v Modre-Kráľovej spojená s odhalením pamätnej tabule

Slávnosť evanjelikov v Modre-Kráľovej spojená s odhalením pamätnej tabule

V prvú novembrovú nedeľu sa v Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore uskutočnila zborová slávnosť pri príležitosti 144. výročia pamiatky posvätenia evanjelického kostola v Modre-Kráľovej a 110. výročia úmrtia prvého evanjelického učiteľa v Kráľovej Daniela Neumanna, ktorý sa veľkou mierou pričinil o vytvorenie samostatného evanjelického cirkevného zboru nezávislého od modranského evanjelického cirkevného zboru.

Účasť na slávnosti prijali a na službách Božích kázňou Božieho slova poslúžili dve evanjelické farárky z partnerských cirkevných zborov Lubina a Mošovce. Sestra farárka Eva Juríková predniesla slávnostnú kázeň na text 28, 10 – 19  a sestra farárka Andrea Cabadová predniesla spovedný príhovor pred Večerou Pánovou. Popri nich cirkevný zbor pozdravili aj zborový farár v Modre Jan Oslík a bývalý senior Bratislavského seniorátu Miroslav Jäger, modranský rodák, ktorý v súčasnosti v Modre-Kráľovej pôsobí ako námestný farár na mieste seniorálneho kaplána. Na službách Božích prítomných pozdravila aj pani Darina Hanáková z Pezinka, vnučka pána učiteľa Daniela Neumanna, ktorá si spolu so svojím manželom počas slávnosti pripomenula 60. výročie svojho sobáša uzavretého v modransko-kráľovskom chráme.  Účasť na zborovej slávnosti prijali aj dlhoročný zborový farár v Modre-Kráľovej Ivan Tóth a sestra kaplánka Simona Kapitáňová s teológom Timotejom Devečkom, ktorí poslúžili liturgiou a ktorí príležitostne konajú duchovnú službu v Modre-Kráľovej.
Po básni z pera J. Trtola a po príhovore pána primátora Mesta Modry pani Haláková s dojatím odhalila pamätnú tabuľu svojmu dedkovi na obnovenej fasáde bývalej evanjelickej školy v prítomnosti početného zhromaždenia. Pamätnú tabuľu zhotovil a cirkevnému zboru ju venoval Ján Uherčík, miestny kamenár a v jednej osobe jeho člen.
Po obede 120 osôb v miestnom kultúrnom dome sa uskutočnila slávnostná akadémia v evanjelickom kostole v Modre-Kráľovej, počas ktorej s básňami, piesňami a hudobnými vstupmi vystupovali deti, mládež a dospelí z domáceho cirkevného zboru. Počas akadémie Dana Stoklasová, archivárka na GBÚ ECAV na Slovensku a v jednej osobe presbyterka cirkevného zboru v Modre-Kráľovej, predstavila osobnosť pána učiteľa Neumanna a počiatky histórie cirkevného zboru. Po nej zborová farárka priblížila ako Boží chrám v Kráľovej v dejinách menil svoju podobu zvonka a tiež zvnútra a tiež stručne predstavila súčasné duchovno-vzdelávacie a kultúrne aktivity v cirkevnom zbore vrátane aktivít na pietnom mieste obetiam holokaustu Zelený les, ktorí svojpomocne vybudovali členovia cirkevného zboru. Na záver akadémie sa v spoločnom speve spojili členovia domáceho spevokolu s členmi spevokolov oboch partnerských cirkevných zborov v Lubine a v Mošovciach.
Rekonštrukčné práce v cirkevnom zbore, ktoré vyvrcholili zborovou slávnosťou, finančne podporili predovšetkým členovia miestneho evanjelického cirkevného zboru. Vo veľkom počte sa zapojili aj do prípravy občerstvenia a programu slávnosti. Projekt Neumannova škola bol uskutočnený aj vďaka finančnej podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie. Na rekonštrukciu fasády bývalej evanjelickej školy, na ktorú bola umiestnená pamätná tabuľa D. Neumannovi, prispelo dotáciou aj Mesto Modra.

Galéria k článku

Ing. Erich Horňan a MgA. Lea Lovišková
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.