Skúšaní vo viere – súčasť kampane Červená streda

Skúšaní vo viere – súčasť kampane Červená streda

V Dóme sv. Martina v Bratislave sa v sobotu 19. novembra 2022 uskutočnilo benefičné podujatie s názvom Skúšaní vo viere. Zorganizovala ho Nadácia ACN – Pomoc trpiacej cirkvi ako  súčasť celosvetovej kampane Červená streda (www.cervenastreda.sk) konanej na podporu ľudí utláčaných a prenasledovaných pre vieru. Viacero kostolov a budov bude v stredu 23. novembra nasvietených červeným svetlom, ktoré má pripomenúť utrpenie. 
 
Podujatie bolo rozčlenené na 3 časti: pre ducha – bohoslužobná časť, pre intelekt a vôľu – časť, v ktorej zazneli príhovory, pre emócie záverečná časť – koncert. 
 
Prvú – bohoslužobnú časť viedol biskup Jozef Haľko. Homíliou poslúžil v súčasnosti najmladší z katolíckych biskupov Jules Boutros (39 r.), ktorý je predstaveným sýrsko-katolíckej cirkvi v ťažko skúšanom Libanone. V tejto krajiny došlo v auguste 2020 k masívnemu výbuchu v bejrútskom prístave. Tlaková vlna zmietla nielen ľudí, ale odsúvala aj autá a lode. Výbuch bol porovnateľný so zemetrasením s magnitúdom 4,5.  Explózia si vyžiadala  220 obetí na životoch,  6000 zranených, 110 nezvestných, 12 % (cca 300 000 ľudí) obyvateľstva Bejrútu – hlavného mesta Libanonu zostalo bez domova. Škody sa pohybujú v hodnote 10 až 15 miliárd amerických dolárov. 
 
Jules Boutros v homílii (v predvečer poslednej nedele v cirkevnom roku, ktorá v katolíckej cirkvi nesie názov sviatok Krista Kráľa), poukázal na Krista, ktorý je Kráľ a zároveň prenasledovaný, trpiaci. Aj keď umiera, dáva život iným a prináša im spásu. V najbolestivejšej chvíli, keď umiera, nemyslí na vlastnú bolesť, ale na núdzu iných – a tak spasil zločinca. Hoci sme prenasledovanou cirkvou, tiež sme popri našom utrpení a umieraní povolávaní dávať život  a nádej, zdôraznil J. Boutros. S prítomnými v katedrále sa podelil o meditáciu nemenovaného anglického autora nad textom o Kristovom utrpení. Onen autor píše: Ježiš, keď prišiel do Jeruzalema, bol odmietaný. Súdili Ho, bili, ukrižovali a On zomrel pred očami davov. Uprostred zástupu však bola Mária, Ján a niekoľko ďalších veriacich. Keby prišiel do Ježiš dnes do Birminghamu (rodného mesta autora), nik by a o Neho nezaujímal, nikto by sa s Ním nechcel ukazovať, nikto by Ho nebil, ale ani nevítal. Zomrel by sám, opustený na ulici. Dnes by Ježiš možno zistil, že ľahostajnosť nás, súčasných ľudí, vzrástla a je oveľa tvrdšia ako prenasledovanie zo strany ľudí v Jeho dobe. Nemali by sme zabúdať, že   jestvuje niečo horšie ako prenasledovanie. Je to ľahostajnosť voči bolesti a samote našich blízkych susedov. V dejinách prenasledovanie vždy viedlo k silnejšej viere v Krista, k silnejšiemu spoločenstvu veriacich. Ľahostajnosť však zabíja vieru. 
 
V druhej časti podujatia zazneli príhovory. Jules Boutros – biskup z Libanonu, krajiny s najvyšším podielom kresťanov na Blízkom východe, hovoril o kolapse, ktorý Libanon zažíva. V súčasnosti nielenže nemá vládu, prezidenta, ale mnohým chýba elektrina a lieky. Trpia najmä starci a deti. Všetko je mimoriadne drahé a ťažko dostupné. Výbuch pred dvomi rokmi sa udial v štvrti, kde biskup Jules Boutros pôsobí. Zničený bol aj jeho dom. Dôsledkom explózie je katastrofická ekonomická situácia v krajine, ktorú každý mesiac opúšťajú tisíce ľudí. Mladým ľuďom, ktorí chcú odísť z Libanonu, Jules Boutros pripomína, že peniaze, bezpečnosť a vzdelanie sú síce dôležité, ale nenahraditeľný je len Ježiš Kristus a že doma sú veľmi potrební. Je dôležité zostať v krajine. Nie preto, že by sme nevedeli žiť inde, alebo, že by sme odchodom zradili našu krajinu, ale máme poslanie: prinášať pokoj a zasadzovať sa o lepší život aj tu. 
Kým napr. v Nigérii sú kresťania prenasledovaní zbraňami, mačetami,  v Libanone chudobou. Toho času je Libanon krajinou s najvyššou infláciou na svete.  
 
Miroslav Dzurech – riaditeľ slovenskej pobočky Nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi sa dotkol názvu benefičného podujatia: Skúšaní vo viere. – Nimi sú trpiaci a prenasledovaní kresťania. My sme skúšaní v láske. Poďakoval sa všetkým zúčastneným, aj tým, ktorá sa modlia za prenasledovaných či trpiacich pre svoje vierovyznanie. Tiež za prijaté dary. 
 
Anna Záborská – splnomocnenkyňa vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia podotkla, že prenasledovanie pre vieru rastie všade. Keď zmĺkneme, vytvoríme priestor zlu. 
 
František Neupauer – historik Ústavu pamäti národa spomenul udalosti zo života. Napr. rozhovor dvoch mužov v čakárni u lekára. Jeden z nich, gréckokatolícky kňaz na dôchodku, sa ticho opýtal druhého: „Poznáte ma? Ja vás áno. Vy ste môj vyšetrovateľ.“ Druhý muž, niekdajší člen ŠtB, začal kričať na celú čakáreň: „A bil som Vás?“ Ešte aj tu krikom dokazoval svoju nadradenosť... Kňaz mu povedal: „Ja som Vám odpustil.“
 
F. Neupauer hovoril o tom, ako manželku gréckokatolíckeho kňaza v Bratislave zastrašoval člen ŠtB takto: „Vašu dcéru môže kedykoľvek zraziť auto.“   
Pripomenul výrok českého prenasledovaného rehoľníka: „Ak by sme tu (prenasledovaní veriaci) nebyli, Kristus by lhal. Vždyť On řekl: „Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás.“ (J 15, 20)
 
Zacitoval tiež slová z básne Neodoslaný list od politického väzňa Rudolfa Dobiáša: 
Sám s vlastným krížom v chladnej cele
 
a preďaleko od neba
 
písal som domov: Mám sa skvele
 
a ničoho mi netreba.
 
Keďže ma strážia stráže bdelé,
 
nemusím sa báť o seba.
 
Viem, že to Boží mlyn ma melie
 
a premieňa ma na chleba.
 
Horúčka, čo mi blčí v tele,
 
je zasa božská pahreba,
 
aj štyri steny čisto biele
 
tým čistým Boha velebia.“ 
 
Tretiu – záverečnú časť podujatia tvorilo hudobné vystúpenie Komorného orchestra ZOE. 
Mimo iného zahrali zhudobnené Krédo. Sólista Marek Pobuda krásnym barytónom zaspieval 5 starozmluvných žalmov.  
 
Cieľom podujatia Skúšaní vo viere i kampane Červená streda je, aby trpiaci neboli zabudnutí. 
Nová zmluva hovorí o cirkvi ako o Kristovom tele: „Keď trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy“ (1K 12, 26). Utrpenie kresťanov sa nás dotýka bez ohľadu na to, akého sme vierovyznania.