ZD ECAV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa

ZD ECAV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa:
EVANJELICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY DR. FILIPA MELANCHTONA, TUPOLEVOVA 20, BRATISLAVA

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA posielajte do 10. 8. 2019 na:
Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen
s vyznačením na obálke NEOTVÁRAŤ „výberové konanie“. Kontaktná osoba Ing. Žilinčík, telefón: 0907213000, skoly@zdecav.sk

Bližšie informácie.pdf

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.