Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku v ESŠ Liptovský Mikuláš

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku v ESŠ Liptovský Mikuláš

Dňa 5. februára 2020 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši stretol Školský výbor ECAV na Slovensku na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí. Prítomných na pôde školy privítala sestra riaditeľka Janka Chloupková. Rokovanie otvoril predseda Školského výboru Miroslav Čurlík a úvodným zamyslením na Božím slovom poslúžil člen výboru brat Matej Oráč, duchovný správca Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Na rokovaní výboru sa okrem riadnych členov zúčastnili pozvané sestry Janka Bosáková a Danka Naďová, ktoré sú zapojené do  prípravy a organizácie programu k Roku evanjelického školstva a vzdelávania. 

Rokovanie školského výboru sa začalo kontrolou plnenia uznesení a úloh z GP a zo Synody ECAV. Ďalším bodom rokovania výboru bola príprava a schválenie plánu aktivít školského výboru v rámci Roku evanjelického školstva 2020 a príprava rozpočtu.
Na úvod tohto bodu predseda výboru vyhodnotil prípravu a realizáciu programu, ktorý prebehol pri otvorení Roku evanjelického školstva v Prešove a Ružomberku pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie 15.-16.11.2019. Poďakoval všetkým, ktorí prispeli k úspešného priebehu.
Ďalšie pripravované aktivity a termíny podujatí sú rozdelené do troch oblastí – mediálna, kde počíta školský výbor s prezentáciou aktivít jednotlivých škôl v Evanjelickom posli a na stránke www.ecav.sk. Druhou oblasťou je oblasť vzdelávacia, kde školský výbor naplánoval vzdelávanie učiteľov náboženstva v mesiacoch marec a september, určil termíny prehliadka Kresťanského umenia – mladých evanjelických talentov prezentovaných študentami evanjelických škôl, ktorá sa bude konať 6. a 7. mája v ESŠ Martin pod vedením koordinátorky Janky Bosákovej. 7. mája bude súčasťou tejto prehliadky aj súťaž – Duchovná pieseň. Celoslovenské kolo Biblickej olympiády bude 5.6.2020 v ESŠ v Prešove.
Školský výbor naplánoval v tretej oblasti dve konferencie k 350. výročiu úmrtia J. A. Komenského. Študentská konferencia zameraná na prezentáciu projektov bude 20.-21.10.2020 v spolupráci s Evanjelickým gymnáziom J. A. Komenského v Košiciach. Vedeckú konferenciu 13.-14.11.2020 pripraví školský výbor v spolupráci s EBF UK v Bratislave.
Záverečné Služby Božie k ukončeniu Roku evanjelického školstva sa budú podľa rozpisu konať 15.11.2020 v Modre.
Školský výbor si naplánoval aj termíny ďalších spoločných rokovaní. Záver zasadnutia patril bodu programu o ďalšej práci na tvorbe učebných osnov, učebníc, metodických materiálov a pomôcok pre učiteľov evanjelického náboženstva.    

Členovia Školského výboru ECAV na Slovensku ďakujú vedeniu a zamestnancom Evanjelickej spojenej školy za možnosť rokovať v ich priestoroch a tiež za milé prijatie a pohostinnosť.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.