Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku v Bratislave

Zasadnutie Školského výboru  ECAV na Slovensku  v Bratislave

Dňa 12. februára 2019 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku. Členovia Školského výboru sa stretli v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. Rokovanie školského výboru otvoril predseda Marián Damankoš. Na rokovaní privítal brata generálneho biskupa Ivana Eľku, ktorý poslúžil prítomným úvodnou pobožnosťou.

Výbor pokračoval na svojom zasadnutí schváleným programom, kde nasledoval bod diskusia s novým vedením ECAV, o možnostiach spolupráce na nasledujúce obdobie. Brat biskup sa zaujímal o činnosť školského výboru a o jeho plány na tento rok. Predseda výboru priblížil doterajšiu prácu výboru v oblasti školstva a predostrel ďalšie plány a požiadavky na napredovanie práce výboru. V nasledujúcom bode členovia schválili Správu o činnosti za rok 2018 na synodu a pokračovali kontrolou úloh z GP a zo synody a tiež kontrolou plnenia Plánu práce ŠV ECAV za rok 2018 a vyhodnotil semináre, ktoré sa v tomto roku uskutočnili. Výbor sa zaoberal prípravou plánu práce na rok 2019 a naplánoval ďalšie vzdelávania prostredníctvom seminárov. Brat Miroslav Čurlík informoval členov výboru o pokračovaní príprav na konštituovanie Asociácie evanjelických škôl. Najväčšia časť programu bola venovaná príprave a diskusii k 6. Školskej konferencii, ktorá sa uskutoční v dňoch 4.-5. apríla 2019 v hoteli Satel v Poprade na tému: „Kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete“.


Členovia Školského výboru ECAV na Slovensku na základe štatútu zvolili podpredsedu a tajomníka výboru. Zaoberali sa stavom písania a tlačenia učebníc a prípravou súťaží na kalendárny rok Duchovná pieseň, Biblická olympiáda, Tranovského Mikuláš, Športové hry evanjelických gymnázií a 4. ročníkom vedomostnej súťaže o reformácii.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.